Menu Zamknij

Uzdatnianie wody

Bez wody nie ma życia. To oczywiste i nikogo co do tego faktu nie trzeba przekonywać. Na co dzień nie zastanawiamy się jednak nad problemem jakości wody – na tyle dobrej – byśmy rzeczywiście mogli z niej korzystać. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniają się też „funkcje” wody, która nie służy nam już tylko jako „budulec” organizmu, ale jest też niezbędnym medium, dzięki któremu możemy normalnie funkcjonować na wielu płaszczyznach: indywidualnej, społecznej i gospodarczej.

Woda towarzyszy nam niemal wszędzie i służy do różnych celów – ten szeroki zakres „zadań” wody generuje również konieczność stosowania zróżnicowanych technologii uzdatniania wody – na potrzeby odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz firmowych.

Uzdatnianie wody to proces, który polega na dostosowywaniu parametrów wody do potrzeb konkretnego inwestora.

Firma Granimex dysponuje wieloletnim doświadczeniem na rynku technologii wodnych, w tym profesjonalnego „przygotowywania” wody do wielu celów – zgodnych z oczekiwaniami klientów.

Każdorazowo o zastosowaniu konkretnej technologii decyduje kilka podstawowych czynników: woda surowa (nieuzdatniona) poddawana jest odpowiednim procesom technologicznym, by finalnie spełniać określone przez danego inwestora parametry.

O wyborze technologii decyduje również sam rodzaj poddawanej uzdatnianiu wody. Jest to zdeterminowane „pochodzeniem” wody – inaczej uzdatnia się wody powierzchniowe, inaczej podziemne.

Dopiero kompleks tych czynników (rodzaj wody – cel inwestycyjny) decyduje o zastosowaniu konkretnych rozwiązań. Aby proces ten okazał się optymalny z punktu widzenia klienta, konieczne są przede wszystkim: doświadczenie, wiedza i praktyka technologów, którzy przygotowują projekty.

Takim zespołem najwyższej klasy specjalistów może się pochwalić Granimex, dlatego z powodzeniem zdobywa zaufanie kolejnych klientów (indywidualnych i działających w różnych sektorach – publicznym i komercyjnym, są to m.in.: zakłady wodociągowe, szpitale, hotele, przedsiębiorstwa różnych branż).

Warunkiem powodzenia całego procesu uzdatniania wody jest dbałość o każdy etap jego realizacji – od badania wody, przez dobór najlepszej technologii, bezpośrednie zainstalowanie stacji uzdatniania wody i bieżący serwis, ewentualnie zmodernizowanie wcześniej używanego systemu.

Granimex stawia na kompleksowość, jako jeden z kluczowych warunków decydujących o profesjonalizmie i najwyższym standardzie obsługi w branży uzdatniania wody, dlatego wszyscy klienci firmy mogą liczyć na fachową pomoc na każdym etapie inwestycji.

Uzdatnianiu poddawane są wody powierzchniowe albo podziemne. Jeśli konieczne jest uzdatnienie wód powierzchniowych, wiąże się to z koniecznością zastosowania: filtracji wstępnej (sit i krat), koagulacji (cząstki zanieczyszczeń wiązane są w większe aglomeraty i następnie usuwane w procesie filtracji/sedymentacji), flokulacji (zwiększenie skuteczności koagulacji) sedymentacji (grawitacyjne opadanie zawiesin występujących w środowisku wodnym), filtracji (przepływanie wody przez złoże filtracyjne, na którym zatrzymywane są zanieczyszczenia) oraz dezynfekcji (dezaktywacja mikroorganizmów chorobotwórczych).

W przypadku wód podziemnych będą to kolejno: napowietrzanie/odkwaszanie wody; filtracja (często dwustopniowa – w celu usunięcia zarówno żelaza Fe3+, jak i manganu) oraz dezynfekcja.

W tym przypadku może również zaistnieć konieczność zastosowania dodatkowych technologii uzdatniających wodę: adsorpcji (wiązanie na powierzchni adsorbenta usuwanych zanieczyszczeń organicznych) wymiany jonowej (zamiana jonów niekorzystnych na neutralne lub pożądane, w ten sposób zmiękcza się wodę) czy też odwróconej osmozy (proces separacji, który następuje dzięki zastosowaniu ciśnienia, co odwraca naturalnie zachodzącą osmozę, tj. przepływ wody z obszaru o niskim stężeniu jonowym do wysokiego. Odwrócenie osmozy to nic innego jak „zmuszenie” wody do przepływu w odwrotnym kierunku – przez specjalną membranę, która zatrzymuje substancje rozpuszczone).

Niezależnie od rodzaju wody poddawanej procesom uzdatniania i jej „przeznaczenia”, celem nadrzędnym jest doprowadzenie do stanu, w którym woda wędrując od ujęcia (początek procesu uzdatniania) do zbiornika wody czystej, będzie bezpieczna dla użytkownika i to jako firma aktywna na rynku od 1990 roku gwarantujemy!