Menu Zamknij

Sterowniki do odsalania wód w obiegach chłodniczych i kotłowych

Aby obiegi chłodnicze i kotłowe działały sprawnie, konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego systemu odsalania – obecnie w tym celu instalowane są automatyczne systemy odsalania wody chłodniczej i kotłowej,bazujące w dużej mierze na nowoczesnych i efektywnych sterownikach.

Odsalanie jest konieczne, jeśli dojdzie pod tym względem do zaniedbań, może to doprowadzić do ponadnormatywnego odkładania się soli w wodzie obiegowej (chłodniczej) – powstają wówczas szkodliwe dla różnego rodzaju urządzeń (w tym sterowników) osady, mogą także powstać warunki odpowiednie dla rozwoju korozji – a tego zdecydowanie należy unikać!

Aby temu zapobiec, należy zbalansować stan wody obiegowej (poprzez zwiększenie udziału wody o niskim stopniu zmineralizowania i upuszczeniu wody wykazującej się nadmiernym zasoleniem). Jeśli nie chcemy dopuścić do żadnych zaniedbań w tym zakresie, konieczne jest korzystanie z urządzeń zapewniających stałą kontrolę stanu zasolenia wody.

Taką rolę pełnią m.in. sterowniki (współpracujące z innymi urządzeniami, m.in. miernikami). Rynek oferuje obecnie wiele atrakcyjnych rozwiązań technicznych – dzięki temu możemy np. wybrać jednostki sterujące z różnymi miernikami, komorami pomiarowymi, czy też zaworami (m.in. elektromagnetycznym i kulowym).

Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest na tyle duże, że firmy proponują nam coraz lepsze rozwiązania techniczne – dzięki temu działanie sterowników jest bardziej precyzyjne i skuteczne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. sterowniki z funkcją pobierania danych za pomocą USB. To z pozoru proste rozwiązanie stanowi klucz do oferowania usług na najwyższym poziomie, opartych na szczegółowych pomiarach i kontroli w zakresie aplikowania środków chemicznych, niezbędnych w procesie uzdatniania wody i optymalizowania efektywności działania różnych (związanych z procesem uzdatniania) urządzeń.

Mniej soli to m.in. mniejsza podatność na wystąpienie korozji, kamienia, czy namnażanie niebezpiecznych mikroorganizmów.

Nowoczesne sterowniki pozwalają użytkownikowi sprawnie zarządzać systemem – np. określać czas otwarcia zaworów, uruchomienia pomp, aktualny stan przewodności itp. W ten sposób tworzone są automatycznie rejestry, szczegółowo określające wszystkie dane związane z funkcjonowaniem systemów uzdatniania wody.

Sterowniki takie sprawdzają się zarówno w zakresie uzdatniania wody wodociągowej, jak i przemysłowej. Urządzenia, które oferuje Granimex, posiadają niezbędne certyfikaty.

Sterowniki zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przeprowadzanych procesów (posiadają wbudowane funkcje bezpieczeństwa – zaprogramowane limity, automatyczne blokady, systemy alarmowe). O sprawności ich działania decydują także wysokiej klasy czujniki.

sterowniki do odsalania wód

Nowoczesne sterowniki do odsalania wód w obiegach chłodniczych i kotłowych (niezależnie od tego, jaki model wybierzemy) zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa i efektywności uzdatniania wody w kotłach, czy w chłodniach kominowych.

Są wszechstronne, pozwalają bardzo łatwo się konfigurować (proste programowanie, obsługa w wielu językach). Wyróżniają się znaczną elastycznością konstrukcji – sterowniki wyposażone są w uniwersalne wejścia, dzięki czemu mogą z powodzeniem pracować z wieloma typami czujników.

Zarówno włączanie, jak i wyłączanie, pomiar, sterowanie, dozowanie (w różnych trybach czasowych –np. tygodniowym, miesięcznym) i upust, odbywa się dzięki systemom programowania, które można z łatwością aktualizować, zgodnie z trybem wymaganej dla sterownika aktywności.

Dzięki takiej właśnie konstrukcji możliwe jest efektywne działanie sterowników przy zarządzaniu wieloma funkcjami, które decydują o prawidłowym stanie wody w różnych obiegach.