Menu Zamknij

Rolnictwo i ogrodnictwo

Uzdatnianie wody dla podmiotów działających w branży rolnictwa i ogrodnictwa jest procesem bardzo ważnym – musi zostać zachowany jak najwyższy standard bezpieczeństwa. Nieodpowiednio zrealizowane uzdatnianie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego zawsze trzeba zachować maksimum uwagi, co wiąże się z koniecznością stosowania wysokiej jakości technologii i środków, dzięki którym można wykonać skuteczne uzdatnienie wody służącej rozmaitym celom.

Oferowane przez naszą firmę profesjonalne systemy pozwalają efektywnie przeprowadzić proces uzdatnienia wody zarówno w większych gospodarstwach (zajmujących się uprawą roślin i hodowlą zwierząt), w mleczarstwie, jak i w ogrodnictwie oraz w warzywnictwie i w sadownictwie.

W ramach uzdatniania wody wykonujemy m.in.: filtrację, demineralizację, zmiękczanie wody, a także optymalnie dobraną do potrzeb każdego inwestora (czyli przedmiotu prowadzonej przez niego działalności) dezynfekcję.

Wszystkie nasze działania skupiają się na skutecznym zniwelowaniu wszelkiego rodzaju zagrożeń, które mogą się wiązać z korzystaniem z różnych zasobów wodnych. Mówimy o wirusach, grzybach, bakteriach i wielu patogenach oraz innych mikroorganizmach, które mogą zagrozić zarówno „produkcji” roślinnej, jak i zwierzęcej.

Musimy wziąć pod uwagę to, że np. w gospodarstwie rolnym konieczne jest używanie wody o różnych parametrach – w tym m.in. wody pitnej (dla zwierząt), wody, dzięki której można np. zastosować zabieg nawadniania roślin, czy wykonywać innego rodzaju, bieżące prace (czyszczenie, pranie itp.).

Czasem może się okazać, że do różnych problemów, związanych np. z prawidłowym działaniem maszyn i innych urządzeń, właściwym stanem upraw lub zdrowotną kondycją stad zwierząt hodowlanych, mogłoby nie dojść, gdyby odpowiednio wcześnie zdiagnozowano jakość wody. Jeśli jest ona niedostateczna – może to prowadzić do poważnych konsekwencji, również finansowych.

Granimex proponuje rozwiązania kompleksowe – począwszy od przeprowadzenia profesjonalnej i szczegółowej diagnostyki wody, jak i właściwego określenia odpowiednich parametrów, co zawsze wiąże się ze specyfiką każdego gospodarstwa (czy innego podmiotu – np. szklarni, sadu itp.).

Realizujemy wszelkiego rodzaju projekty instalacji wodnych, dostarczamy materiały i urządzenia, wykonujemy systemy na miejscu, prowadzimy konserwację, serwis, zapewniamy także naszym Klientom szybką i skuteczną naprawę w przypadku zaistnienia awarii.

Nie byłoby to możliwe bez wysokiej klasy, ergonomicznych urządzeń (do filtracji, dezynfekcji, dozowania środków dezynfekujących, zmiękczania wody i jej demineralizacji).

Modułowa konstrukcja dzisiaj stosowanych instalacji pozwala skutecznie je modyfikować – w tym również rozszerzać o nowe części, jeśli zajdzie taka potrzeba.

To bardzo wygodne rozwiązanie, które znacznie zmniejsza koszty po stronie Klienta. Często wystarczy dostosowanie już działającej stacji uzdatniania wody do aktualnych (i przyszłych, prognozowanych) potrzeb i przeprowadzenie procesu modernizacji – zamiast generującej zdecydowanie większe wydatki – wymiany całej instalacji.

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści udzielą szczegółowych odpowiedzi na pytania związane z inwestycjami mającymi na celu uzdatnienie albo/i polepszenie jakości wody w rolnictwie i w ogrodnictwie.