Menu Zamknij

Kondycjonowanie wody pitnej

Zapewnienie optymalnej jakości wody pitnej ma znaczenie priorytetowe. W związku z tym kondycjonowanie wody przeznaczonej do bezpośredniego spożycia musi być optymalne. Jakie środki sprawdzają się najlepiej w roli substancji kondycjonujących wodę pitną? Od wielu lat niewiele się pod tym względem zmienia i na pewno wato rekomendować fosforany – w różnych układach, stężeniach i poziomach.

Fosforany sprawdzają się jako dodatki do artykułów spożywczych (są stosowane m.in. przy wyrobie niektórych rodzajów serów i innych produktów nabiałowych, czy też słodyczy). W związku z szerokim stosowaniem tych związków chemicznych, od lat prowadzone są też szczegółowe badania dotyczące tych substancji nieorganicznych. Dzięki temu możemy być pewni, że są one bezpieczne, zarówno pod względem toksykologicznym, jak i fizjologicznym.

Ilość fosforanów w poszczególnych produktach musi się mieścić w określonych normach i nie inaczej jest w przypadku wody pitnej. Zgodnie z przepisami limit ten wynosi 5 mg/l P2O5. Aby przeprowadzić skuteczne kondycjonowanie wody pitnej, potrzebne są jednak wyraźnie niższe ilości fosforanów, niezależnie, czy mówimy o takich zabiegach uzdatniających wodę jak redukcja osadów, czy ochrona antykorozyjna itp.

Szerokie zastosowanie fosforanów w kondycjonowaniu wody pitnej

Mówiąc o zapewnieniu jak najwyższej jakości wody pitnej, mamy na uwadze kilka kluczowych procesów, które są możliwe do realizacji właśnie dzięki środkom bazującym na różnych formach fosforanów.

  • fosforany a korozja

Fosforany to jedne z najlepszych inhibitorów korozji – hamują one procesy korozyjne na różnych poziomach i zgodnie z różnym zapotrzebowaniem. Działanie inhibitorów zależy od kilku czynników: zaawansowania korozji, materiału, z którego wykonano instalację, warunków fizykochemicznych wody, szybkości jej przepływu i stężenia inhibitora.

W walce z korozją (czyli w efekcie – zbyt dużą podażą żelaza w wodzie kierowanej do odbiorcy) najlepiej sprawdzają się monofosforany oraz polifosforany. Praktyka wykazuje, że najlepsze rezultaty osiąga się poprzez tworzenie preparatów „dedykowanych” konkretnym instalacjom. Są to mieszanki monofosforanów i polifosforanów w odpowiednich stężeniach i wielkościach.

Inhibitory fosforanowe cechują się dużą efektywnością, niewielkimi kosztami i kompleksowością działania – stąd też ich popularność w aktywnym zwalczaniu korozji w instalacjach wody pitnej.

  • fosforany a węglan wapnia w wodzie

Fosforany doskonale stabilizują twardość wody. Co to oznacza? Efektywne zapobieganie wytrącaniu się w instalacjach węglanu wapnia. Przeciwdziałają temu fosforany wysokopolimerowe. Wystarczą niewielkie stężenia tego rodzaju fosforanów, aby skutecznie przeciwdziałać osadzaniu się kamienia w instalacjach wodociągowych.

  • fosforany a metale ciężkie w wodzie pitnej

Fosforany wykazują dużą skuteczność w redukcji metali ciężkich, które mogą zdecydowanie obniżyć jakość wody. W związku z ich dużą szkodliwością, rygory odnośnie ich dopuszczalnego stężenia stają się coraz bardziej wymagające. Według norm UE to odpowiednio – dla ołowiu: 10 mg/l i dla miedzi – 2 mg/l. Fosforany znacząco redukują wydzielanie miedzi, jak i ołowiu.

  • fosforany kontra już istniejące osady

Nie da się nie wspomnieć także i o tej właściwości fosforanów. Nie tylko przeciwdziałają wydzielaniu się i osadzaniu wyżej wspomnianych związków, ale również efektywnie redukują już istniejące osady. O ile dozowanie przeprowadzone jest prawidłowo, fosforany poradzą sobie z osadami, redukując je stopniowo i zarazem skutecznie