Menu Zamknij

Kondycjonowanie wody kotłowej oraz grzewczej

Od jakości wody w dużym stopniu zależy sprawne, bezawaryjne działanie i efektywność różnego rodzaju kotłów oraz układów grzewczych. Wydajność tych urządzeń i instalacji zmienia się wraz ze stanem wody – jeśli dochodzi do osadzania się kamienia oraz procesów korozyjnych w układach, wówczas ich efektywność zostaje zredukowana, a to może również doprowadzać do coraz częstszych awarii.

Aby uniknąć takich sytuacji i tym samym – realnych strat finansowych związanych z brakiem optymalnych warunków do przeprowadzenia różnych procesów technologicznych, koniecznie jest stosowanie innowacyjnych technologii, które zapobiegają zarówno korozji, jak i osadzaniu się kamienia. Wszystkie mają na celu kondycjonowanie wody – są to zarówno kompleksowe programy, jak i rozwiązania dedykowane określonym urządzeniom, instalacjom i funkcjom (m.in. takim jak układy wodne zamknięte, kotły do produkcji pary itp.).

Na rynku dostępnych jest coraz więcej specjalistycznych środków, dzięki którym kondycjonowanie wody staje się łatwiejsze, skuteczniejsze i optymalne. Zwracamy uwagę m.in. technologie bazujące na aminach, które efektywnie zmniejszają podatność urządzeń na wystąpienie korozji i osadzania kamienia, nowoczesne, nietoksyczne reduktory tlenu (tlen rozpuszczony w wodzie sprzyja powstawaniu korozji), czy też jedno- i wieloskładnikowe antykorozyjne i antyosadowe produkty ochronne do kotłów.

Oferowane obecnie na rynku środki pozwalają na optymalne działanie kotłów, innych urządzeń i instalacji grzewczych, m.in. poprzez tworzenie bariery między wodą a strukturą metalu, co odbywa się bez wpływu na wymianę ciepła (a więc środki takie zmniejszają również możliwość wystąpienia miejscowego przegrzania).

Warto również stosować środki zmniejszające podatność urządzeń na procesy osadzania – nawet najcieńsza warstwa kamienia (np. węglanu wapnia i innych minerałów) wpływa niekorzystnie na efektywność pracy kotła czy rur grzewczych. Profilaktyka z użyciem inhibitorów kamienia to podstawa. Rury z osadem nie oddają tyle ciepła, ile powinny, a to oznacza straty energii. Osady mogą również spowodować niebezpieczne odkształcenia rur. Skutecznie przeciwdziałają temu m.in. inhibitory fosforanowe.

Chcąc zwiększyć efektywność działania takich urządzeń jak kotły, należy mieć również na uwadze przeciwdziałanie korozji powodowanej przez dwutlenek węgla. Zjawisku temu skutecznie przeciwdziałają aminy neutralizujące.

Skutecznym sposobem na zachowanie wody kotłowej w optymalnym stanie jest także stosowanie systemów odwróconej osmozy. Sprawdzają się również inne techniki oraz środki do zmiękczania wody i innych zabiegów kondycjonujących. Oprócz wyżej wymienionych środków rekomendujemy również m.in.: preparaty wiążące tlen (m.in. hydrazyna), antyspieniacze, dyspergatory oraz środki regulujące pH wody.

Wybór metody (lub metod) kondycjonowania wody zawsze uzależniony jest od stanu pierwotnego wody i od jej przeznaczenia końcowego. Posiadane przez naszą firmę wieloletnie doświadczenie pozwala nam przeprowadzić procesy kondycjonowania wody w oparciu o najlepsze metody i środki.