Menu Zamknij

Badanie wody technologicznej

Jakość wody technologicznej decyduje w głównej mierze o sprawności, żywotności i właściwej pracy urządzeń, instalacji i systemów w wielu procesach produkcyjnych, dlatego warto pamiętać o tym, aby badania te przeprowadzać często i szczegółowo.

Wykonujemy różnego rodzaju analizy wody technologicznej – badamy ją zarówno pod względem biochemicznym, jak i mikrobiologicznym.

Dzięki nim uzyskasz wiedzę na temat bieżącego stanu wody, ale również potencjalnych zagrożeń związanych z ewentualnością wystąpienia zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł. Ocenimy ryzyko chemiczne i bakteryjne, a także cechy jakościowe charakteryzujące badaną wodę (m.in. poziom jej twardości).

Dlaczego jakość wody technologicznej ma tak znaczący wpływ na przebieg procesów technologicznych, sprawne i dłuższe, bezawaryjne działanie instalacji i systemów produkcyjnych?

Słabej jakości woda, nieodpowiednio uzdatniona, to pewność szybkiego wystąpienia problemów (choćby ze względu na intensyfikujące się procesy korozyjne), redukcja sprawności urządzeń, wysokie koszty napraw, ale również straty energetyczne.

Chcąc uniknąć takich ewentualności albo przynajmniej zminimalizować je – warto pamiętać o profesjonalnym badaniu wody technologicznej, wbrew pozorom jest to tak samo istotne i racjonalne działanie, jak w przypadku przeprowadzania szczegółowych analiz wody pitnej.

Prawidłowo wykonane badania zapewniają zmniejszenie realnych kosztów produkcji, niezależnie od branży, w której działa firma. Zapobieganie, podobnie jak w wielu innych przypadkach, również i w tym – jest zdecydowanie tańsze niż zmaganie się ze skutkami braku prewencji, czyli użytkowania wody technologicznej nieodpowiednio zweryfikowanej a tym samym niewłaściwie uzdatnionej wody.