Menu Zamknij

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza (RO – Reverse Osmosis)

Odwrócona osmoza to jedna z najbardziej użytecznych technologii, dzięki którym życie stało się prostsze. Nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady – gdyby proces ten nie został odkryty i następnie wdrożony do różnych systemów przemysłowych – problem, jaki mamy dziś z dostępem do wody pitnej i uzdatnianej w innych celach – byłby jeszcze większy. Wiele gałęzi przemysłu nie miałoby szans na rozwój.

Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest woda – niezbędne staje się korzystanie z różnych metod jej uzdatniania – odwrócona osmoza jest pod tym względem zupełnie szczególna.

Bazująca na procesie filtracji membranowej, pozwala na optymalne demineralizowanie wody, w sposób przyjazny dla środowiska. Ta nieskomplikowana pod względem mechanicznym filtracja jest jednocześnie rewolucyjną metodą, dzięki której w efektywny sposób możemy się pozbyć większości szkodliwych substancji (skuteczność procesu RO to nawet ok. 90%).

Chodzi tu m.in. o tak niebezpieczne substancje jak: rdza, azbest, metale ciężkie, ale również pestycydy, czy cząsteczki organiczne.

Stacje i systemy odwróconej osmozy (przemysłowej) różnią się od siebie niektórymi elementami (co jest determinowane potrzebami i możliwościami technicznymi charakteryzującymi każdą inwestycję).

Najważniejsze jest zapewnienie możliwości zbudowania optymalnego – z punktu widzenia określonego podmiotu – systemu (konfiguracja, materiały użyte do budowy elementów systemu itp.).

Firma Granimex, bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie uzdatniania wody, m.in. na potrzeby klientów przemysłowych i instytucjonalnych – zapewnia dostęp do najlepszych rozwiązań, również w zakresie RO (w tym innowacyjnych nowości rynkowych).

Dlaczego odwrócona osmoza?

Dziś odpowiedź na to pytanie jest oczywista – odwrócona osmoza jest efektywna i nieskomplikowana – to już prosta droga do sukcesu, czyli masowego wdrażania. Początki nie były jednak tak łatwe.

Wszystko zaczęło się ok. dwustu lat temu, gdy zaobserwowano naturalnie występujące zjawisko osmozy biologicznej (woda przepuszczana jest przez niektóre materiały (membrany półprzepuszczalne) w jednym kierunku). Przedmiotem pierwszych obserwacji naukowych były naturalne membrany organiczne (np. pęcherz świński).

Materiały te, z powodów oczywistych, nie mogły się przydać do zbudowania na ich bazie jakichkolwiek systemów, niemniej istotny proces został zauważony i żył w pamięci naukowców, co doprowadziło (w XIX w.) do wyprodukowania pierwszej sztucznej membrany. Nie była ona na tyle trwała i elastyczna, żeby już wtedy można było „wyprowadzić” proces osmozy z laboratoriów.

Wiadomym jednak było, że to tylko kwestia czasu, szczególnie że już wtedy było pewne, że proces ten będzie miał kolosalne znaczenie dla funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw.

Ostatecznie, konieczność efektywnego odsalania wód morskich (czyli de facto – pozyskiwania nowych zasobów wodnych) doprowadziła do odkrycia (w latach 50. XX w.) odwróconej osmozy. Naukowcy amerykańscy wykazali, że zjawisko osmozy może zachodzić w odwrotnym (do naturalnej osmozy) kierunku – i z oczywistych przyczyn jest to skuteczny sposób na pozbycie się z wody różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Odwrócona osmoza, czyli… ?

Proces ten został szczegółowo opisany i możemy spotkać różne definicje odwróconej osmozy. W pierwszej kolejności przyjrzymy się samej osmozie.

Zjawisko to zachodzi w środowisku wodnym, gdy zastosuje się półprzepuszczalną membranę, rozdzielającą mechanicznie roztwory wykazujące się różnym stężeniem soli – woda z „części” o niższym stężeniu przechodzi (przez membranę) do części o wyższym stężeniu roztworu, co prowadzi do zbilansowania stężeń w obu częściach (po dwóch stronach umieszczonej w danym „pojemniku” membrany).

Odwrócona osmoza ma miejsce wtedy, gdy do roztworu wykazującego się wyższym stężeniem soli (po stronie, w której się znajduje) dodane zostanie ciśnienie. Zabieg ten spowoduje odwrócenie przepływu kierunku wody i właśnie dzięki temu procesowi dojdzie do „przedostania” się cząsteczek wody przez membranę do części, w której znajduje się roztwór o niższym stężeniu.

Ujmując to zjawisko w sposób bardziej obrazowy można stwierdzić, że po wywarciu stosownego „nacisku” na wodę znajdującą się po stronie z dużym zasoleniem, cząsteczki wody przedostaną się przez membranę na drugą jej stronę, a cząsteczki soli (czy innych substancji) zostaną na stronie „pierwotnej” – membrana okaże się dla nich przeszkodą nie do przejścia.

Barierę stanowią „mikroskopijnej” wielkości otwory membrany. To właśnie clou procesu filtracji membranowej (a właściwie hiperfiltracji – blokowania na membranie różnych zawiesin, organicznych i nieorganicznych). Aby filtracja była efektywna, zawsze dobieramy optymalne dla danej stacji uzdatniania, membrany.

Membrany, czyli tajemnica sukcesu w procesie RO

Dlaczego membrany wykazują się tak dużą skutecznością w filtracji wody? Osiąga się to przede wszystkim dzięki technologii ich produkcji, w ramach której przeprowadzana jest magnetyzacja. Dzięki temu membrana przyciąga cząstki wody, odciąga natomiast „niechciane” substancje.

Daje nam to pewność, że przez otwory membrany nie „przejdą” m.in. niebezpieczne metale ciężkie (np. rtęć, ołów, kadm) ale również rozpuszczalne w wodzie sole: azotu, miedzi, fluoru, czy chromu, a także wiele związków wykazujących się dużą toksycznością.

Konstrukcja membrany nie pozwala także na zatrzymywanie się potencjalnie groźnych molekuł na jej powierzchni. Dzięki aktywnemu strumieniowi przemywającemu membranę, nie ma możliwości odkładania się tych cząstek.

W ofercie firmy Granimex znajdziecie Państwo wszelkiego rodzaju membrany (standardowe, a także o zwiększonej wydajności i trwałości). Można je dostosować do potrzeb klientów aktywnych w różnych sektorach. Proponujemy m.in. moduły membranowe o zwiększonej odporności mechanicznej, chemicznej i in.

Oferowane przez nas rozwiązania sprawdzą się zarówno w przypadku wody laboratoryjnej, jak i wody procesowej, wody do celów ciepłowniczych i chłodniczych, wody do kotłów i in.

Stacje odwróconej osmozy to nieodzowny element sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw działających w różnych branżach (chemicznej, spożywczej), podmiotów gastronomicznych, szpitali, czy innych budynków użyteczności publicznej.

Systemy odwróconej osmozy zawsze dostosowujemy do określonych warunków (m.in. jakości wody, stopnia jej zanieczyszczenia i charakteru substancji, które należy zneutralizować, a także celów, jakim uzdatniona woda ma służyć).

Wykonujemy również inne usługi, które zapewniają bezawaryjne funkcjonowanie stacji odwróconej osmozy – to m.in. zmiękczenie wody czy wstępne uzdatnienie, które zapobiega „zapychaniu” membran przez większe cząstki.

Zapewniamy też profesjonalny serwis stacji RO (m.in. bezpieczne chemiczne czyszczenie membran) które ma realny wpływ na jakość pracy całego systemu.

Klienci zainteresowani modernizacją stacji już funkcjonujących, również mogą liczyć na naszą pomoc – proponujemy dodanie odpowiednich modułów, które zoptymalizują efektywność pracy każdej instalacji RO.

Oferowane przez Granimex nowoczesne rozwiązania techniczne są przyjazne dla użytkownika – stacje nie zajmują zbyt wiele miejsca, wyposażone są w wysokiej jakości sterowniki, systemy zabezpieczające i monitorujące.