Menu Zamknij

Technologie dla basenów publicznych

Technologie basenowe

Coraz więcej obiektów hotelowych w Polsce inwestuje w tworzenie basenów. Posiadanie basenu podnosi atrakcyjność hotelu i pozwala rozszerzyć wachlarz oferowanych usług. Kluczowy dla sprawnego i komfortowego funkcjonowania basenu hotelowego jest odpowiedni system uzdatniania wody.

Uzdatnianie wody polega na zastosowaniu takich technik, które pozwolą na uzyskanie właściwych parametrów wody, czyli oczekiwanych przez klienta i zarazem zgodnych z wytycznymi dotyczącymi obowiązującego w danym kraju bezpieczeństwa higienicznego wody (w Polsce stosowne regulacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z późniejszymi zmianami z 20 kwietnia 2010 roku).

Aby uzdatnić wodę stosuje się przede wszystkim takie techniki jak filtracja oraz dezynfekcja.

Filtracja wody basenowej odbywa się w obiegu zamkniętym i ma za zadanie usunięcie z niej zanieczyszczeń fizyko-chemicznych oraz biologicznych. Odpowiednio dobrana technologia to gwarancja komfortu użytkowania basenu. Właściwie dostosowana do warunków danego obiektu stacja uzdatniania wody eliminuje różne niedogodności, jak np. nieprzyjemny zapach chloru.

Proces filtracji w przypadku basenów hotelowych odbywa się najczęściej w filtrach ciśnieniowych (rzadziej stosowane są filtry z ziemią okrzemkową). Wielkość filtrów uzależniona jest od rozmiarów basenu oraz ilości atrakcji, jakie ma zapewniać – im ich więcej, tym wymagana powierzchnia filtracji wzrasta. Filtr powinien być wyposażony w dno dyszowe oraz wziernik pozwalający obserwować proces filtracji i płukania urządzenia. Wysokość złoża filtracyjnego powinna wynosić 1,2m.

 Technologie dla basenów publicznych

W tego rodzaju basenach stosuje się zazwyczaj złoża żwirowe, wielowarstwowe. Bywa, że konieczne jest również zastosowanie filtra sorpcyjnego, który wychwytuje zanieczyszczenia organiczne.

Aby filtry funkcjonowały na optymalnym poziomie, warto również pamiętać o zastosowaniu koagulantu, który zmniejsza stopień rozproszenia zanieczyszczeń poprzez łączenie się ich w większe aglomeraty (tzw. kłaczki) łatwiej poddające się procesowi filtracji.

Niezbędnym warunkiem efektywnego działania filtrów jest również stosowanie płukania (za pomocą pomp i dmuchaw). Dobór sprzętu służącego do filtracji jest bardzo ważny – błędy mogą doprowadzić do tzw. „zbrylowania”, czyli zamiany złoża filtra w kamień. Jeśli chcemy tego uniknąć, zawsze musimy się stosować do wytycznych firmy projektującej i wykonującej inwestycję basenową.

Prawidłowo wykonane uzdatnianie wody wymaga również przeprowadzenia innych zabiegów, takich jak dezynfekcja. Jej celem jest dezaktywacja mikroorganizmów patogennych, a także likwidacja grzybów i wirusów. Proces dezynfekcji ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia kąpiących się ludzi, dlatego powinien być stale kontrolowany i nadzorowany przez odpowiednio do tego celu przygotowanych fachowców.

W Polsce dezynfekcja najczęściej wykonywana jest za pomocą roztworu podchlorynu sodu (stężenie chloru powinno znajdować się w przedziale 0,3mg/l do 0,6 mg/l). Niestety, ta efektywna i zarazem tania metoda ma też swoje minusy – przede wszystkim powoduje powstanie dużej ilości substancji ubocznych i nieprzyjemnego zapachu, m.in. dlatego coraz większą popularnością cieszy się skuteczniejsze - ozonowanie (aktywność ozonu jest aż 7 razy większa niż chloru).

Ta metoda także ma swoje plusy i minusy. Do tych pierwszych można m.in. zaliczyć wydajność, wysoką jakość chemiczną i bakteriologiczną wody, utlenianie zanieczyszczeń organicznych oraz mniejsze zużycie chloru. Minusy to: znaczne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, duża toksyczność, a co za tym idzie – wysokiej klasy obsługa oraz serwis. Klienci decydują się także na jeszcze inną formę dezynfekcji, czyli dezynfekcję lampami UV, wspomaganą dezynfekcją przedłużoną. To metoda tańsza od ozonowej, nietoksyczna, która nie generuje środków ubocznych. Jest też tańsza. Niestety, jej wadą jest działanie ograniczone miejscowo.

Jeśli nie przekonały nas ww. metody, warto zainteresować się również dezynfekcją z użyciem elektrolizy. Technologia ta polega na elektrolizie soli. Jest to proces rozkładu związku NaCl wywołany przyłożonym napięciem elektrycznym, w jego wyniku powstaje hypochlorid, który dezynfekuje wodę. To metoda relatywnie tania i efektywna – nie ma potrzeby używania chloru oraz środków chemicznych.

Wszystkie przedstawione procesy nie byłyby skuteczne bez zapewnienia właściwej cyrkulacji wody w niecce basenowej, dlatego w przypadku basenów użyteczności publicznej (w tym hotelowych) stosuje się najefektywniejsze niecki z rynną przelewową, choć spotyka się również rozwiązania bazujące na technice skimmerowej. W jednym i w drugim przypadku istotne jest odpowiednie rozmieszczenie dysz napływowych.

Aby korzystanie z basenu publicznego było bezpieczne, należy mieć na uwadze zainstalowanie najwyższej jakości systemu pomiarowo-kontrolno-sterującego, który zgodnie z ustalonymi parametrami, automatycznie dozuje odpowiednie środki. System ten powinien być stale monitorowany i okresowo sprawdzany, tak, aby ustrzec się jakichkolwiek nieprawidłowości.