Menu Zamknij

Informacje

Kontenerowa stacja uzdatniania wody.

Kontenerowa stacja uzdatniania wody Wody powierzchniowe mogą zawierać bardzo różne rodzaje zanieczyszczeń. Skażenia te nie tylko wpływają na właściwości fizyczno-chemiczne wody, ale jeśli wraz z…

Oświetlenie ma znaczenie

Oświetlenie ma znaczenie! Jeśli chcemy, żeby nasz basen był estetyczny i robił odpowiednie wrażenie, nie zapominajmy o właściwym oświetleniu domowego „mini-akwenu” – niezależnie czy mamy…

Dobór środka chemicznego

Podczas doboru środka chemicznego do instalacji należy podać następujące informacje: 1. Rodzaj układu technicznego (np. układ chłodniczy otwarty/zamknięty/półotwarty, woda wodociągowa, woda przed RO) 2. Rodzaj…

Dobór pomp dozujących

Żeby poprawnie dobrać pompy dozujące należy podać: 1. Rodzaj dozowanego środka 2. Sposób dozowanie (ręczny, impulsowy, analogowy) 3. Przeciwciśnienie (np. jeżeli dozujemy ciecz do rurociągu…

Dobór pomp

Żeby dobrać pompę klient powinien przekazać następujące informację: 1. Przepływ lub ilość użytkowników budynku. W razie pompy obiegowej należy określić również ilość odbiorników ciepła 2.…

Fizykochemiczne parametry wody

Prywatne stacje uzdatniania wody dobierane są najczęściej pod wymagania wody określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących…

Wymagania mikrobiologiczne wody

Wodę surową (ze studni głębinowej), należy badać na zawartość drobnoorganizmów. Podstawowe drobnoustroje pod kątem których należy zbadać wodę w przypadku wody głebinowej przedstawiono w tabeli…