Menu Zamknij

Zielone szkło AFM

AFM® – szkło filtracyjne

AFM®, czyli aktywowane złoże filtracyjne, wyprodukowane z zielonego szkła, nie bez powodu cieszy się szczególnym uznaniem specjalistów i inwestorów. Sprawdza się idealnie jako efektywny materiał filtracyjny.

Czym właściwie jest szkło filtracyjne AFM®? Activated Filter Material (czyli Aktywowany Środek Filtracyjny), został opracowany przez zespół inżynierów i produkowany jest przez firmę Dryden Aqua (zgodnie z normą ISO 9001- 2008 i innymi wytycznymi dotyczącymi jakości wody pitnej).

Materiał zdobywa sobie coraz większe uznanie u różnych inwestorów, którym zależy na jak największej efektywności procesów filtrowania wody. Szczególnie chętnie z tego rodzaju szkła filtracyjnego korzystają podmioty zarządzające aquaparkami, innymi basenami publicznymi oraz właściciele basenów prywatnych.

AFM® wykazuje większą skuteczność niż inne materiały filtracyjne, takie jak: piasek kwarcowy, żwir, czy też inne rodzaje szkła (kruszonego).

Dlaczego szkło filtracyjne AFM® jest bezkonkurencyjne – zdecydowanie efektywniejsze w działaniu, a przy tym ekologiczne?

Decydują o tym następujące cechy tego materiału filtracyjnego:

  • AFM® filtruje mniej więcej 30 % więcej substancji organicznych niż inne, popularne materiały (np. piasek).
  • Bioodporność. Zastosowanie tego rodzaju szkła filtracyjnego powoduje redukcję warunków sprzyjających rozwojowi różnych patogenów, takich jak bakterie i wirusy. Dzięki temu nie powstaje biofilm (mogący zawierać m.in. potencjalnie niebezpieczne kolonie Legionelli) w złożu filtracyjnym. Tego rodzaju zanieczyszczenia w sposób oczywisty wpływają negatywnie na kondycję złoża (doprowadzają do jego zbrylenia). Tymczasem przy zastosowaniu AFM® ten problem w ogóle omijamy.
  • Złoże samodezynfekujące się. Stosując AFM® możemy uzyskać wysoki potencjał redox – dzięki dużej powierzchni czynnej złoża, które przyciąga (swoim ładunkiem ujemnym) różnego rodzaju zanieczyszczenia i znajdującym się na jego powierzchni tlenkom metali (uwalniającym wolne rodniki).
  • AFM® to również zdecydowanie mniejsze zużycie chloru. Stosując ten wyjątkowo skuteczny materiał filtracyjny, nie narażamy instalacji na zaistnienie reakcji między chlorem z innymi substancjami, w wyniku czego powstają niekorzystne dla zdrowia produkty uboczne (m.in. trichloraminy). Wyeliminowanie ich oznacza również brak specyficznego, nieprzyjemnego zapachu chloru.
  • Złoże AFM® jest bardzo trwałe, a to oznacza efektywne funkcjonowanie przez wiele lat (dzięki zniwelowaniu biofilmu) i tym samym niższe koszty eksploatacji.
  • Wysoka skuteczność w zatrzymywaniu zanieczyszczeń i stabilność filtracji, a co za tym idzie –brak kosztów dodatkowych płukań.

Najlepszym świadectwem skuteczności szkła filtracyjnego AFM® jest wielkość cząsteczek, z którymi daje sobie ono „radę”. Mówimy tu o wielkościach niemal połowę wyższych w porównaniu do najczęściej stosowanych materiałów filtracyjnych (m.in. piasku). O ile w tym drugim przypadku możemy mówić o usuwaniu cząstek o średniej wielkości ok. 8 - 10 mikronów, w przypadku AFM® będzie to nie więcej niż 5 mikronów.

Co decyduje o skuteczności działania AFM®?

Składa się na to kilka kluczowych elementów, takich jak: sam materiał (czyste zielone szkło); odpowiedni rozmiar i kształt ziaren szkła (ze względów bezpieczeństwa nie mogą to być kształty ostre); właściwości chemiczne materiału oraz proces aktywacji – dzięki specjalistycznej, opatentowanej procedurze, nadaje się szkłu zmaksymalizowane właściwości filtracyjne (m.in. poprzez zoptymalizowanie cech katalitycznych i zwiększanie powierzchni czynnej).