Menu Zamknij

Woda grzewcza

Sprawność i bezawaryjność systemów grzewczych w dużym stopniu zależy od jakości „pracującej” w tego rodzaju instalacjach wody. Woda grzewcza musi odpowiadać określonym wymogom, które są zawarte w wytycznych normy VDI 2035.

Odpowiednio uzdatniona woda to gwarancja bezproblemowej eksploatacji zarówno większych, jak i mniejszych układów grzewczych.

Jaka zatem powinna być woda grzewcza?

Po pierwsze nie powinna dawać szansy kamieniowi, czyli złogom związków wapnia lub magnezu, w urządzeniach grzewczych.

Jeśli do powstania tego rodzaju złogów dojdzie – niestety – będzie się to wiązało ze zdecydowanie wyższymi wydatkami spowodowanymi: zmniejszeniem efektywności cieplnej układu, problemami z prawidłowym przepływem ciepła, blokadą niektórych elementów systemu grzewczego i uszkodzeniami wymienników ciepła, problemami z prawidłowym działaniem pomp itp.

Norma VDI 2035 zawiera szczegółowe wytyczne, których stosowanie pomoże uniknąć wszystkich problemów związanych z wystąpieniem kamienia w układach grzewczych.

Pamiętajmy również, że nie tylko osady węglanu wapnia czy węglanu miedzi mogą przyczynić się do redukcji efektywności pracy systemów grzewczych.

Poważne konsekwencje wiążą się również z wystąpieniem zjawiska korozji. Do jej powstania dochodzi przede wszystkim w tych układach grzewczych, do których (wraz z wodą) dostaje się tlen. Rozwój korozji będzie jeszcze szybszy, gdy woda ma niskie pH, temperatury w układzie są wysokie, a w samym systemie istnieją różnego rodzaju nieszczelności.

Atakująca metalowe części korozja, przyczynia się do wystąpienia wielu problemów z układem grzewczym, prowadzi m.in. do większego zużycia energii i zmniejszenia sprawności cieplnej układu. To nie wszystko – może doprowadzić nawet do tego, że liczniki ciepła będą wykonywały pomiary obarczone błędami.

Należy zrobić wszystko, żeby do tych niekorzystnych zjawisk nie doszło.

Właściwa ocena stanu fizyko-chemicznego wody, która ma zasilać system, to podstawa. Na tej bazie można przeprowadzić właściwy proces uzdatniania wody grzewczej – optymalizując parametry wody i projektując odpowiedni dla danej inwestycji układ urządzeń grzewczych.

Musimy pamiętać, że woda grzewcza nie ma nic wspólnego z wodą pitną. Oczywiście – konieczne jest przeprowadzenie uzdatniania wody pitnej tak, aby dostosować ją do pracy w systemie grzewczym.

Aby w trakcie eksploatacji układu grzewczego nie dochodziło z czasem do ww. niepożądanych zjawisk (powstawania złogów i korozji) konieczna jest racjonalna eksploatacja, a to wiąże się m.in. z przeprowadzaniem okresowych filtracji wody.

Woda grzewcza

Granimex zapewnia realizację wszystkich prac z zakresu: uzdatniania wody grzewczej, kreowania, instalowania i serwisowania układów grzewczych, wykonywania przeglądów konserwatorskich oraz napraw. Wykonujemy również usługi z zakresu modernizacji starszych modeli systemów grzewczych.

Stosujemy w tym celu najefektywniejsze technologie, urządzenia i materiały produkcji liderów rynku.

Są to m.in.:

systemy zmiękczające wodę twardą. Zmiękczanie wody grzewczej to proces niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego – dlatego proponujemy zapewniające redukcję twardości i demineralizację systemy bazujące na wymianie jonowej, w tym m.in. układy zmiękczania do zabudowy na stałe w układzie grzewczym;

  • mobilne systemy do demineralizacji wody;
  • mobilne układy odwróconej osmozy;
  • przenośne złoża do napełniania wodą układów grzewczych;
  • różnego rodzaju filtry, w tym m.in.: mikrofiltry wyposażone w zawór zwrotny, który uniemożliwia przedostanie się wody grzewczej do systemu, w którym funkcjonuje woda pitna, filtry cyrkulacyjne;
  • charakteryzujące się optymalną wydajnością urządzenia służące do płukania i odpowietrzania systemu grzewczego przed jego pierwszym napełnieniem;
  • środki kondycjonujące wodę grzewczą;
  • środki oczyszczające przewody systemu grzewczego;
  • urządzenia pomiarowe i kontrolne.

Wykonujemy zamówienia standardowe oraz zlecenia wymagające szczególnego, indywidualnego podejścia.