Menu Zamknij

Oczyszczanie z obrotowym złożem biologicznym

Obrotowe złoże biologiczne pozwala wyjątkowo skutecznie i w sposób ekologiczny pozbyć się różnych zanieczyszczeń. Tego rodzaju oczyszczanie jest możliwe dzięki systemowi BioDisc® firmy Klargester (obecnie w międzynarodowej grupie Kingspan Environmental) który bazuje na czterech strefach aktywnego oczyszczania, „mieszczących” się zarazem w jednym zbiorniku.

dezynfekcja ścieków w oczyszczalni

Dzięki takiej konstrukcji metoda jest nie tylko wysoce efektywna, ale również możliwa do zastosowania w różnych warunkach. Zbiornik można zainstalować zarówno w budynku, jak i poza nim. Nie jest duży, a swoim wyglądem nie zaburza również estetyki miejsca, w którym się znajduje. Zbiorniki GRP charakteryzują się dużą odpornością na różne warunki środowiskowe – stąd m.in. duży stopień uniwersalności ich stosowania.
Podstawowe zasady działania oczyszczalni z obrotowym złożem biologicznym

W jednym zbiorniku znajdują się cztery odrębne strefy odpowiadające za procesy oczyszczania.

zbiornik do oczyszczania ścieków Biodisc

Są to: osadnik wstępny, w którym z cząstek stałych i niebiodegrodawalnych tworzy się osad (co pewien czas usuwany). Woda pozbawiona największych cząstek zanieczyszczeń jest następnie kierowana do złoża tarczowego (pierwszego) gdzie odbywa się oczyszczanie typu tlenowego. Tlen jest absorbowany do biomasy tutaj wytwarzanej. Ciecz przedostaje się między poszczególnymi elementami oczyszczalni za pomocą czerpaków. Dzięki nim coraz mniej zanieczyszczona woda przekazywana jest do następnej strefy dysków. Następnie w drugiej części złoża tarczowego odbywa się proces doczyszczania – również z udziałem tlenu. Tworzona jest tu kolejna warstwa biomasy – bakterie wykorzystują do tego zawartość ścieków, dzięki temu prowadząc do dalszego oczyszczania wody. Wreszcie w osadniku wtórnym, niemal całkowicie już oczyszczone ścieki i martwe bakterie z pozostałych stref, są usuwane za pomocą rury odpływowej. W ramach omawianego procesu efektywnie połączono różne metody oczyszczania: mechanicznego i biologicznego.

Clou całego procesu stanowi obrotowe złoże biologiczne, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie oczyszczania biologicznego – tlen niezbędny do tego, by bakterie tlenowe mogły się odpowiednio rozwijać i „pracować”, dostarczany jest przez silnik wolnoobrotowy.

W całym procesie oczyszczania istotna jest również możliwość tworzenia się błony biologicznej, w której występują w/w bakterie. Bakterie żywią się zanieczyszczeniami organicznymi – tym samym ścieki zostają ostatecznie oczyszczone i mogą już bezpiecznie (dla środowiska) opuścić zbiornik.

Cały system zapewnia regularny przepływ oczyszczonych ścieków. Jego atutem jest również prostota – nie nastręcza trudności zarówno w transporcie, instalacji, jak i w późniejszej eksploatacji.
Wyspecjalizowany panel kontrolny pozwala sprawnie zarządzać oczyszczalnią – panel informuje o aktualnym stanie urządzenia, jak również o wszystkich ewentualnych nieprawidłowościach. Dzięki temu właściciel oczyszczalni może szybko zareagować w przypadku zaistnienia awarii.

Główne cechy oczyszczalni bazujących na obrotowym złożu biologicznym:

  • Posiadają stosowne certyfikaty CE, pracują zgodnie z krajowymi normami.
  • Są wysoce efektywne.
  • Nie emitują nieprzyjemnych zapachów.
  • Pracują wydajnie i cicho.
  • Łatwa instalacja i obsługa.
  • Minimalna awaryjność.
  • Niskie koszty eksploatacji.