Menu Zamknij

Kompaktowe oczyszczalnie ścieków

Urządzenia, a właściwie systemy kompaktowe – takie jak oczyszczalnie ścieków do przemysłu VAMED – są nie tylko łatwe w montażu, ale charakteryzują się również wielofunkcyjnością. Modele bazowe można rozbudowywać o kolejne funkcjonalne człony, dzięki czemu mogą one służyć inwestorom z różnych branż, którzy w związku z prowadzoną działalnością mają też określone wymagania co do technologii oczyszczania ścieków.

Podobnie jak inne urządzenia kompaktowe, również kompaktowe oczyszczalnie ścieków nie zajmują wiele miejsca, dzięki czemu można je bezproblemowo zainstalować, bez konieczności przeprowadzania większych prac remontowych.

Oczyszczalnie VAMED to urządzenia kompleksowe – dzięki posiadanym elementom efektywnie oczyszczają ścieki na zasadzie flokulacji i systemu filtracji oczyszczonej wody (filtracja niskociśnieniowa).

Kompaktowa oczyszczalnia zapewnia kompleksowe działanie – począwszy od oczyszczania, po odprowadzenie czystej wody. Urządzenia, w które jest wyposażona, pozwalają optymalnie dozować środki chemiczne, w różnej postaci (proszek, płyn) z zachowaniem prawidłowego poziomu pH cieczy.

Wszystkie osady wytrącone ze ścieków (co odbywa się w głównym zbiorniku) są automatycznie usuwane poprzez pompę pneumatyczną do specjalnego worka filtracyjnego (proces ten odbywa się przy zachowaniu niskiego ciśnienia) dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa przedostania się stałych elementów do dalszych części systemu. Tam odbywa się odwodnienie osadu ściekowego. Oczyszczona woda jest natomiast kierowana do urządzenia końcowego – jednostki filtrującej (na bazie węgla aktywowanego).

Kompaktowa oczyszczalnia ścieków VAMED jest urządzeniem kompletnym, a wszystkie elementy podstawowe i niezbędne do działania, składające się na ten funkcjonalny i efektywny system są wcześniej montowane i dostarczane na miejsce w komplecie.

Główne elementy gotowego zestawu to m.in.: system pomp, mieszadło elektryczne, urządzenia dozujące, zbiornik reakcyjno-sedymentacyjny, filtr węglowy i urządzenia kontrolne. Technologia użyta przy produkcji tego rodzaju oczyszczalni ścieków pozwala na pracę w trybie ciągłym. Główne procesy odbywające się w trakcie tak zaplanowanego oczyszczania to wytrącanie osadów i flokulacja.

Oczyszczalnia kompaktowa jest zautomatyzowanym systemem, dlatego jej eksploatacja nie nastręcza żadnych problemów. Zestaw jest zaopatrzony w wysoce funkcjonalny i ułatwiający zarządzanie bieżącą pracą system komunikacji GPS oraz zamontowany fabrycznie panel automatycznego zarządzania.