Menu Zamknij

Badanie wody

Granimex oferuje kompleksowe usługi w zakresie badania wody (zarówno monitoring kontrolny, jak i przeglądowy) dotyczący wszelkiego rodzaju zasobów wodnych, z których korzystają nasi klienci firmowi.
Wykonujemy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne – m.in. wód podziemnych, wody z ujęć powierzchniowych, wody ze studni wierconych/głębinowych i kopanych, otworów obserwacyjnych, wody do celów badawczych, wody mineralnej i źródlanej, technologicznej, basenowej, wody z instalacji podatnych na działanie Legionelli. Wykonujemy też badania na specjalne zamówienie klientów, związane z charakterystyką prowadzonej przez nich działalności gospodarczej/naukowej itp.

Badania przeprowadzane są metodami zgodnymi z odpowiednimi przepisami – są to rozporządzenia Ministra Zdrowia (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. 2015 Nr 61 poz. 417); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. i 13 listopada 2015r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. (Dz.U.2011 nr 85 poz.466) czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. (Dz.U. 2015 nr 86 poz. 478) oraz normy – m.in.: PN-93/C-04607 – dotycząca wody grzewczej – określa wymagania co do badań dotyczących jakości tego rodzaju wody).

Prawidłowo wykonane badania wody są jednym z podstawowych kryteriów oceny wpływu działalności firm „operujących” różnymi zasobami wodnymi na środowisko (np. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działalność przemysłowa itp.).

Monitoring kontrolny i przeglądowy

Badania wody przeprowadzamy w ramach monitoringu – kontrolnego i przeglądowego.
Podstawowym badaniem jest monitoring kontrolny, wykonywany regularnie w celu nadzoru nad jakością wody.
Monitoring przeglądowy to badanie rozszerzone (względem monitoringu kontrolnego) i wykonywane w celu określenia oceny prawidłowości przestrzegania wymogów szczególnych dotyczących różnych rodzajów wód, zgodnie z w/w aktami prawnymi – rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz technologicznymi normami państwowymi.
Zakres konkretnych badań przeprowadzanych w ramach monitoringów może być różny.

Przykładowo – monitoring kontrolny może dotyczyć: koloru, zapachu i smaku wody, przewodności, mętności, liczby mikroorganizmów w określonej temperaturze wody, występowania bakterii (szczególnie z grupy coli oraz E.coli) stężenia pierwiastków (np. żelaza, glinu) azotynów, jonów wodoru i in.

Przeprowadzamy także monitoring w celu zweryfikowania wartości parametrów związków będących efektem stosowania różnych procesów w ramach uzdatniania wody. Parametry te to m.in.: ozon, chlor, chlorany, chloryny, czy też bromiany.