Menu Zamknij

Wodociągi

Wodociągi – zarówno duże, komunalne, jak i mniejsze – na użytek podmiotów prywatnych albo instytucjonalnych – mają za zadanie dostarczanie na bieżąco, bezpiecznej pod względem higienicznym, a także dobrej jakościowo, wody.

Problemem okazują się różnego rodzaju zanieczyszczenia, znajdujące się w „transmitowanej” przez wodociągi wodzie – są to sole, gazy (w wodach gruntowych), a także materiał organiczny i inne cząstki.

Kluczowe jest przede wszystkim zneutralizowanie nadmiernej ilości: żelaza, manganu, amoniaku, azotanów i dwutlenku węgla, który może znajdować się w wodzie pitnej, a którego obecność nie wpływa dobrze m.in. na funkcjonowanie i kondycję wchodzących w skład systemów wodociągowych rur (powoduje ich korozję).

Jak można stwierdzić występowanie nadmiernych ilości takich pierwiastków jak żelazo i mangan? Możemy być pewni, że konieczne będzie profesjonalne odżelazianie i odmanganianie, jeśli woda, z której korzystamy w domu, czy np. w miejscu pracy, przybierze dziwny kolor, a jej smak nie będzie neutralny.

W przypadku wystąpienia w wodzie większej ilości żelaza, woda przybierze odcień czerwonawy, będzie też miała również nieprzyjemny posmak. Kolor żółtawy wskazuje natomiast na ponadnormatywną obecność manganu.

Jakie przedsięwziąć kroki, żeby skutecznie i szybko pozbyć się problemów z jakością wody?

Granimex oferuje różne rozwiązania – sprawdzone i efektywne. W przypadku mniejszych wodociągów, warto postawić na stację uzdatniania wody, która jest świetnym rozwiązaniem, jeśli korzystamy z wody gruntowej. Stacja jest kompletnym i w pełni samodzielnie funkcjonującym systemem, który z pewnością poradzi sobie z różnymi zagrożeniami związanymi z wodą.

Ze zwiększoną podażą ww. pierwiastków (ale również CO2) dadzą sobie radę także odpowiednio dobrane filtry – w tym przypadku szczególnie warte polecenia są filtry ciśnieniowe zamknięte, które dodatkowo, niwelują również różnego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne.

Urządzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem klientów – są niewielkie i przy tym bardzo skuteczne, również dzięki temu, że oferowane są w dwóch wersjach (optymalnie dostosowanych do warunków indywidualnych nabywcy). Jeśli jesteśmy zaineresowani mniejszym poborem wody, wówczas polecany jest filtr ręczny, w przypadku większych potrzeb związanych z dostawami wody -warto skorzystać z filtra automatycznego.

Proces uzdatniania wody (tzw. wody surowej) zawsze jest uzależniony od jej cech fizykochemicznych. W przypadku wody głębinowej możliwe jest np. występowanie zdecydowanie za dużej ilości dwutlenku węgla, w stosunku do ilości tlenu. Woda taka często wykazuje także zawyżoną zawartość żelaza czy manganu. Cechy charakterystyczne wody decydują o tym, jakiej technologii uzdatniania wody użyjemy.

Liczą się rozwiązania kompleksowe, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości uzdatnianej wody, która ma się „znaleźć” w danym wodociągu. Granimex wykonuje różnego rodzaju projekty i modele stacji dla wielu podmiotów aktywnych na rynku dostarczania wody wodociągowej.

W przypadku uzdatniania wody pochodzenia gruntowego, stacja wyposażona zostaje m.in. w odpowiedni filtr ciśnieniowy, dzięki któremu można przeprowadzić nie tylko filtrację, ale również utlenianie wody (zawsze dobieramy optymalne złoże, tak aby skutecznie poradziło sobie z zanieczyszczeniami). Substancje, których chcemy się pozbyć, są następnie wypompowywane (podczas procesu płukania wstecznego). Konieczne jest także przeprowadzenie napowietrzania wody (służy do tego odpowiedni zestaw urządzeń, dzięki któremu można bardzo dokładnie określić stan powietrza w wodzie).

Każda stacja musi być też wyposażona w zbiornik, w którym można będzie magazynować uzdatnioną wodę, a następnie rozprowadzać ją do klientów.

Stacje mogą się od siebie różnić (są bardziej lub mniej rozbudowane). Ich wspólną cechą jest system zabezpieczeń, który moglibyśmy nazwać centralną funkcją sterowania – dzięki niej bieżące funkcjonowanie (i monitorowanie) stacji odbywa się w sposób optymalnie bezpieczny – automatyczny.

Jeśli mamy na uwadze wodę wodociągową, należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zastosowania technik, dzięki którym możliwe będzie skuteczne usuwanie azotanów.

A skoro mowa o azotanach, musimy w pierwszej kolejności wspomnieć o amoniaku. Jeśli występuje w wodzie, może to oznaczać, że jest ona (z różnych powodów) zanieczyszczona – bywa, że dochodzi do tego w związku ze stosowaniem nawozów, ale decydują o tym także czynniki naturalne, np. cechy geologiczne środowiska, z którego „pochodzi” woda albo procesy rozkładu roślin.

Dlaczego wspomnieliśmy o amoniaku w kontekście występowania w wodzie azotanów? Z powodu nitryfikacji, tj. procesu, dzięki któremu amoniak (jon amonowy) jest przekształcany w azotyny, a następnie właśnie w azotany.

Nitryfikacja to proces biologiczny, który ma (często) miejsce przy usuwaniu żelaza i manganu, usuwanie jonu amonowego (zwanego również azotem amonowym) za pomocą nitryfikacji jest możliwe tylko wtedy, jeśli zachowa się odpowiednie warunki technologiczne – chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie dużej ilości tlenu.

Inne, nieco rzadziej stosowane metody, dzięki którym można zrealizować usuwanie jonu amonowego to: wymiana jonowa i odgazowanie.

Jeśli zachowane zostaną odpowiednie procedury, mające na uwadze również usuwanie azotanów, nie musimy się obawiać zagrożenia ze strony występującego w wodzie amoniaku. O jego dopuszczalnej ilości decydują przepisy prawa – zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, woda pitna nie może zawierać więcej niż 0,5 mgNH4+/dm3.

Dopiero kompleksowe działania – takie jak: usuwanie jonu amonowego i wspomniane na początku odżelazianie, a gdy zachodzi taka konieczność – również odmanganianie oraz neutralizowanie nadmiernej ilości dwutlenku węgla – spowoduje, że woda wodociągowa spełni oczekiwania odbiorcy końcowego.

Jak zawsze – skuteczność finalna całego procesu – zaczyna się na szczegółowej analizie stanu wody (przed uzdatnianiem).

Na taką obsługę – od weryfikacji właściwości wody, poprzez projekt zakładający korzystanie z określonych technologii i urządzeń, przez instalację stacji i jej serwis – mogą Państwo liczyć – decydując się na współpracę z naszą firmą.