Menu Zamknij

Wieże chłodnicze i klimatyzacyjne

Woda stosowana w obiegach chłodniczych i klimatyzacyjnych musi być odpowiednio uzdatniona. Jej jakość ma kluczowe znaczenie – jeśli dojdzie na tym tle do zaniedbań, możemy być pewni, że system stanie się niewydolny i bardziej narażony na awarie, co z kolei wiąże się z większym poborem wody i energii, a to oznacza realną stratę finansową. Nie warto ryzykować!

Granimex od ponad dwudziestu lat zajmuje się profesjonalnym uzdatnianiem wody – m.in. na potrzeby cieszących się coraz większą popularnością systemów, takich jak wieże chłodnicze i klimatyzacyjne. Rosnące zainteresowanie tego rodzaju technologiami jest wypadkową dynamiki rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie – zwiększającymi się potrzebami wielu firm i instytucji w tym zakresie.

Zapewniamy dostęp do najnowszych technologii, zgodnych ze wszystkimi normami polskimi i światowymi.

Wykonujemy stosowne pomiary, na ich bazie – projekty, które następnie realizujemy, zapewniamy też serwis, w tym naprawy.

Aby było jak najmniej „okazji” do interwencji związanych z awariami, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest racjonalne korzystanie z systemów chłodniczych, czy klimatyzacyjnych i dbałość o stan urządzeń, co wiąże się bezpośrednio ze stanem chemicznym i mikrobiologicznym wody.

Niezbędne jest więc stosowanie określonych procesów – nie tylko demineralizacji (szczególnie warta polecenia jest odwrócona osmoza) ale również m.in. zabiegów mających na celu kondycjonowanie wody i zmniejszanie poziomu jej twardości poprzez korzystanie z technologii intensyfikujących zmiękczanie wody.

Odpowiednio zdemineralizowana i zmiękczona woda, nie będzie źródłem problemów z materiałami, z którymi „pracuje” w wieżach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Warto mieć na uwadze te czynniki, aby zapobiec odkładaniu się na ściankach urządzeń filmu biologicznego, który (wraz z innymi zanieczyszczeniami) prowadzi do obniżenia wydajności – przede wszystkim wież chłodniczych.

Chodzi tu o wodę, z której korzysta się np. w ramach obiegów chłodniczych otwartych – jeśli ma nieodpowiednie właściwości, wówczas może przyczynić się do uszkodzenia różnych elementów instalacji, a tym samym do problemów z chłodzeniem. Parametry wody, która znajduje się w obiegu chłodzenia, są ściśle określone, m.in. przez normę VDI 3803. Obniżeniu jakości wody obiegowej w wieży chłodniczej zapobiega m.in. dozowanie biocydu.

To najefektywniejszy zabieg, który warto od czasu do czasu wykonać, by woda zachowała właściwe cechy, takie jak np. bezbarwność, która wskazuje na to, że nie dochodzi do nieprawidłowości w trakcie eksploatowania systemu chłodniczego.

Kolejny problem to możliwość tworzenia się kamienia osadowego i wystąpienie procesów korozyjnych w instalacjach. Aby do tego nie dopuścić, stosuje się różne środki, w tym m.in. inhibitory korozji, których celem jest przede wszystkim szybka reakcja w przypadku wystąpienia nawet niewielkich uszkodzeń na ściankach urządzeń. Zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ takie z pozoru niewielkie ubytki, mogą bardzo łatwo doprowadzić do rozprzestrzeniania się korozji.

Niedostosowanie się na czas do ww. zaleceń na pewno spowoduje większe koszty związane z eksploatacją wieży chłodniczej. Dlaczego? Zmniejszy się dynamika przebiegu ciepła (zimna) w systemie, dojdzie do strat w ciśnieniu, problemem będą też zatykające się zawory, rury i różnego rodzaju przewody.

Nie zapominajmy również o właściwie uzdatnionej wodzie, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji – prawidłowego, czyli takiego, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na zdrowie i komfort osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach.

 Wieże chłodnicze i klimatyzacyjne

Tajemnicą sukcesu jest w tym przypadku zadbanie o optymalną wilgotność powietrza – jak wiemy – bywa z tym różnie. Czym to się kończy? Choroby gardła, katar, przeziębienia, problemy z oczami… Można ich uniknąć, a w każdym razie – poważnie zredukować – jeśli zastosuje się dobrej jakości nawilżacze.

Co zapewni dobrą pracę tych urządzeń? Dobrej jakości woda, którą uzdatnia się w tym przypadku przede wszystkim za pomocą procesu odwróconej osmozy.

Woda stosowana w wieżach klimatyzacyjnych musi odpowiadać określonym normom jakości i bezpieczeństwa – są one zawarte w przepisach VDI 6022.

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie – to dość oczywiste. Poza wszystkimi, wspomnianymi zabiegami, które należy stosować, aby systemy te były rzeczywiście efektywne, priorytetem powinno być zachowanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

W klimatyzatorach czy nawilżaczach powietrza mogą się rozwijać różne kolonie bakterii – w tym szczególnie niebezpieczna – Legionella.

Zapewniamy pełną ochronę instalacji przed aktywnością niebezpiecznych mikroorganizmów (i innych zanieczyszczeń).

W przypadku legionelli zachęcamy do korzystania z oferowanego przez nas generatora dwutlenku chloru – wyjątkowo skutecznego w procesie dezynfekcji wody.