Menu Zamknij

Usuwanie chloru związanego

Z dniem 9 listopada 2015 r. wiele się zmieniło pod względem zasad, które muszą być przestrzegane przez podmioty zarządzające pływalniami – w tym dniu zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016).

W tym właśnie akcie prawnym dokonano istotnego rozgraniczenia między chlorem wolnym i związanym. O ile wcześniej nie zawsze przykładano uwagę do parametrów określających stan tego drugiego, o tyle po wejściu rozporządzenia w życie nie jest już to możliwe.

Poziom chloru związanego jest istotnym elementem pozwalającym określić i dobrać właściwą technologię uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej. Niezależnie od wielkości takiego obiektu – chloru związanego nie może być więcej niż 0,3 mg/dm3.

Nieumiejętne monitorowanie stanu chloru związanego w wodzie powoduje, że zachwiane zostaje bezpieczeństwo, jak i komfort korzystania z basenów.

Uzdatnianie wody basenowej odbywa się w kilku etapach – to m.in. faza filtracji i chlorowania – chlor wiąże się z zanieczyszczeniami tworząc różne związki, m.in. chloroaminy (na bazie amoniaku) i trichlorometan (na bazie metanu) – są to składowe chloru związanego.

Chlor wolny gromadzi się dopiero po zakończeniu procesu oksydacji zanieczyszczeń – taki chlor jest już odpowiedni do tego, aby na jego bazie można było skutecznie zdezynfekować wodę.

Wspomniane wyżej związki tworzone przez chlor nie są obojętne dla zdrowia – w związku z tym, jeśli ilość chloru związanego w wodzie jest zbyt duża może dojść do: obniżenia jakości wody (najbardziej charakterystyczny objaw to charakterystyczny zapach chloru) a także problemów natury zdrowotnej u korzystających z basenu – może pojawić się alergia i inne problemy dermatologiczne oraz oddechowe (podrażnienie oczu i uszu, układu oddechowego). Dodatkowo takie substancje jak THM unoszą się w powietrzu i mogą być wdychane nie tylko bezpośrednio w wodzie – substancja ta wykazuje działanie rakotwórcze.

Nie powinniśmy więc mieć wątpliwości co do tego, że ścisłej kontroli powinien być poddawany zarówno chlor wolny, jak i złożony.

Aby można je było kontrolować i nadmiar skutecznie usuwać, trzeba w pierwszej kolejności prawidłowo określić ich stan – wbrew pozorom nie są do tego konieczne zaawansowane technologie i urządzenia – wystarczy fotometr z elementami pozwalającymi mierzyć chlor całkowity i wolny (takie urządzenia są jednymi ze typowych w każdym obiekcie basenowym).

Metody redukcji chloru złożonego

  • Zwiększenie efektywności metod uzdatniania wody basenowej
    Warto zwrócić uwagę na nowoczesne technologie, które mogą być wdrożone bez konieczności przerywania pracy basenu, czy też stosowania zmian w zakresie instalacji basenowych. Są to metody zindywidualizowane – czyli sprofilowane zgodnie z cechami technicznymi i eksploatacyjnymi każdego obiektu basenowego.
  • Stosowanie nowoczesnych środków i substancji aktywnych

Usuwanie chloru złożonego można również zoptymalizować dzięki stosowaniu nowej generacji kompleksowych środków aktywnych.

Są to m.in.: wzmacniacze flokulantu (substancji aktywnej zawierającej makrocząsteczki) dzięki którym dochodzi do większej aktywacji substancji czynnych, a te mogą oddziaływać na większą ilość różnego rodzaju zanieczyszczeń, usuwając je z wody.

Przydają się również specjalne roztwory chlorynu, które dzięki właściwościom redoks zwiększają skuteczność chloru – stosując taki preparat w połączeniu z chlorem otrzymuje się mieszaninę dwutlenku chloru, który wykazuje lepsze właściwości oksydacyjne, a co za tym idzie niweluje chloraminy.

Podobne działanie wykazują również środki utleniająco-czyszczące na bazie chloru i tlenu, które nie dość, że nie powodują niekorzystnych pod względem ekologicznym skutków ubocznych, to również są wyjątkowo skuteczne w utlenianiu szkodliwych związków obecnych m.in. w chlorze złożonym.

Usuwanie chloru związanego ułatwi również aktywny węgiel w formie granulatu, który jest skuteczny w redukcji różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Tagi: chlor związany