Menu Zamknij

Usuwanie THM

Usuwanie THMów z wody basenowej

THM, czyli halogenowe związki organiczne to charakterystyczne uboczne produkty dezynfekcji przeprowadzanej za pomocą chloru. Chlor oraz jego związki wchodzą w reakcje z obecnymi w wodzie substancjami i w ten sposób tworzą się uboczne produkty procesu dezynfekcji.

To jedna z podstawowych wad tego rodzaju, wciąż najpopularniejszej, metody dezynfekcji. THM, podobnie jak inne produkty uboczne, nie są bowiem obojętne pod względem zdrowotnym dla użytkowników w ten sposób uzdatnianej wody.

Czy można zredukować ilość produktów ubocznych w dezynfekowanej wodzie?

Oczywiście. Po pierwsze konieczne jest zredukowanie poziomu prekursorów, dzięki którym powstają takie związki jak THM. Można to uczynić między innymi dzięki przeprowadzaniu skutecznego filtrowania wody.
Skąd wiemy, że obciążenie wody (np. w takim obiekcie jak basen kąpielowy) produktami ubocznymi jest zbyt duże? Informuje nas o tym poziom stwierdzonego w wodzie chloroformu – nie może być większy niż 0,030 mg/l.

Tak wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016). Dotyczy ono pojęcia tzw. chloru związanego – jeśli jego poziom jest wyższy niż 0,030 mg/l, oznacza to, że doszło do nieprawidłowości w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody w basenie.

W fazie chlorowania najpierw następuje oksydacja chloru, podczas której chlor wiąże się z różnymi zanieczyszczeniami i tworzy chloraminy oraz THM – są to składowe chloru związanego. Po zoksydowaniu zanieczyszczeń chlor zaczyna dezynfekować wodę.

Jeśli chloru związanego jest więcej niż powinno dochodzi do zmian we właściwościach organoleptycznych wody. Korzystający z basenu mogą odczuwać podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych, podrażnienie oczu. Mogą się również pojawić problemy dermatologiczne.

Największym problemem jest THM, który jest cięższy od powietrza, w związku z tym unosi się nad taflą wody i może być wdychany przez użytkowników basenu. Jest to wyjątkowo niebezpieczna substancja, która może wywoływać nawet zmiany genetyczne i nowotworowe.

Co zrobić, jeśli poziom chloru związanego jest wyższy od wymaganego?

Po pierwsze należy sprawdzić fazy dezynfekcji wody i zmienić albo poprawić stosowane technologie.

Warto np. wdrożyć optymalizację uzdatniania wody basenowej polegające na dozowaniu dwóch dodatkowych środków chemicznych. Metoda ta jest optymalna m.in. dlatego, że podczas jej wprowadzania obiekt nie musi być wyłączony z użytkowania. Metoda ta pozwala przede wszystkim efektywnie zregenerować złoża filtracyjne w filtrach (bez ich wymieniania).