Menu Zamknij

Badanie legionelli

Badanie na obecność Legionelli jest niezwykle istotne – z jednej strony – bakteria ta ma spory potencjał, jeśli chodzi o występowalność, z drugiej – jej kolonie są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Dlatego analizy wody dotyczące Legionelli są ściśle regulowane przez przepisy prawne, zarówno jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia badania, jak i jego częstotliwość.

Bakterie tego rodzaju rozwijają się przede wszystkim w ciepłej wodzie, najlepiej „czują” się wtedy, gdy osiąga ona od 25 do 45 stopni. Optimum to 38 stopni. Wyższe temperatury (od ok. 70 stopni zabijają ją).

Kolonie Legionelli mogą się rozwijać w różnego rodzaju instalacjach wodnych i klimatyzacyjnych, chłodniczych, w armaturze (również w kurkach z wodą ciepłą i zimną, prysznicach itp.), w zbiornikach wodnych (w tym w basenach i w brodzikach), w wodzie pitnej, w urządzeniach medycznych (np. w inhalatorach), w urządzeniach do masażu wodnego i w wielu innych, mających bezpośredni kontakt z wodą (szczególnie – ciepłą).

Kontakt z bakterią może skutkować ciężkimi chorobami, przede wszystkim Legionellozą, ale również innymi chorobami układu oddechowego charakteryzującymi się ciężkim przebiegiem.
Badania mikrobiologiczne w kierunku obecności Legionelli są obowiązkowe – wykonujemy je zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi.

Badanie to pozwala wykryć pałeczki bakterii i zapobiec ich namnażaniu – pod warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonane. Próbki muszą być pobrane w odpowiednich miejscach (np. na odcinku zasilającym sieci wodociągowej i najdalszym odcinku instalacji oraz z tych punktów, w których woda „nawraca”).

Przeprowadzamy pełny zakres badań wody w zakresie obecności pałeczek Legionelli.

Dopiero uzyskanie konkretnej odpowiedzi – czy i ewentualnie jak wiele bakterii znajduje się w badanej próbce, można zdecydować o zastosowaniu optymalnej metody, celem oczyszczenia wody. Może to być m.in.: chlorowanie, usuwanie Legionelli z użyciem nadtlenku wodoru, promieniowania ultrafioletowego i in.

Ofertę badań mikrobiologicznych na obecność Legionelli kierujemy do wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym do: szpitali, sanatoriów i innych instytucji medycznych, placówek szkolnych, branży hotelarskiej i turystycznej (hotele, pensjonaty, pola namiotowe), zarządzających aquaparkami, basenami, ośrodków SPA itp.

W zależności od tego jaki podmiot zleca badania, wykonuje się je zgodnie z określonymi wytycznymi (często regulowanymi bezpośrednio przez przepisy w/w rozporządzenia – np. w przypadku obiektów hotelowych konieczne jest wykonanie analizy na podstawie próbek pobranych z co najmniej trzech punktów).