Menu Zamknij

Kondycjonowanie wody chłodniczej oraz procesowej

Kondycjonowanie to proces polegający na uzyskaniu optymalnego stanu wody – z punktu widzenia jej finalnego zastosowania. Metody i środki, jakich używa się w tym celu, uzależnione będą więc np. od tego, czy woda ma trafić do instalacji chłodniczych, grzewczych, czy też innych układów i urządzeń, które do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania potrzebują najwyższej jakości wody procesowej.

W tym celu zazwyczaj stosuje się różnego rodzaju środki chemiczne, które poprawiają strukturę fizykochemiczną wody. Od stanu pierwotnego wody, celu, do jakiego ma służyć, od właściwego doboru preparatów, ich ilości i skuteczności dozowania zależy ostateczny sukces całego procesu, który nazywamy kondycjonowaniem wody.

Zbyt mała albo zbyt duża ilość środków może nie wpłynąć znacząco na jakość wody i efekt kondycjonowania nie będzie zgodny z założeniami, dlatego warto zdecydować się na współpracę z doświadczonym zespołem specjalistów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i nowoczesnymi środkami, zapewniającymi najlepszą „korektę” stanu kondycjonowanej wody (co zazwyczaj oznacza proces jej zmiękczania – częściowego albo całkowitego, tak aby nie dochodziło do odkładania się kamienia i procesów korozyjnych).

Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu kondycjonowania z wody usuwane są: niekorzystne dla instalacji związki chemiczne, tlen rozpuszczony, dwutlenek węgla, zanieczyszczenia mechaniczne, mikroorganizmy. Kondycjonowanie oznacza również zoptymalizowane pH wody do wartości pożądanych ze względu na rodzaj instalacji, w których „działa” woda chłodnicza i procesowa.

Do problemów ze stanem fizykochemicznym wody prowadzi niewłaściwe eksploatowanie instalacji i urządzeń. Powoduje to m.in.: za duże zasolenie wody, zbyt dużą twardość, niską prędkość przepływu wody, intensyfikację procesów korozyjnych.

Regularne monitorowanie stanu instalacji i jakości wody, a także stosowanie właściwych środków kondycjonujących ogranicza lub eliminuje korozję, osadzanie biofilmu i kamienia – i jest to najefektywniejsze działanie zmierzające do zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń i układów instalacyjnych.

Jakość wody a sprawność procesów technologicznych

Aby zapewnić najwyższą efektywność różnych procesów technologicznych „związanych” z przepływem wody o odpowiednich parametrach, należy zapewnić jak najwyższą jej jakość. Wszelkie zanieczyszczenia, korozja, kamień wpływają negatywnie m.in. na wymianę ciepła.

Każda instalacja wymaga indywidualnego traktowania, dlatego na jedno zlecenie może się składać zarówno likwidacja już występujących osadów i korozji, jak również podjęcie działań mających na celu zapobieganie wystąpieniu tych zjawisk w przyszłości. Konieczne jest przeprowadzenie analizy powstawania problemów, a następnie dobranie odpowiednich metod i środków kondycjonowania wody – znaczenie ma tu także dostosowanie metody dozowania preparatów chemicznych (m.in. środków biobójczych itp.).

W ten sposób można kondycjonować wodę technologiczną m.in. w: systemach klimatyzacyjnych, układach chłodzenia (otwartych i zamkniętych), układach przejściowych, systemach ogrzewania i in. Najpopularniejsze i najpowszechniej stosowane preparaty, które można tu polecić, to różnego rodzaju inhibitory korozji oraz inhibitory kamienia oraz dyspergatory i biocydy, czy też flokulanty.

W przypadku wody chłodniczej oprócz wyżej wspomnianych metod (inhibitory, biocydy, normowanie pH) z powodzeniem stosuje się również filtrację.

Coraz częściej przeprowadza się także skuteczne uzdatnianie wody chłodniczej w kontenerach przenośnych – co jest bardzo wygodne i jednocześnie efektywne. W takim kontenerze można zrealizować kompleksowe zadania z zakresu kondycjonowania wody (m.in.: pomiary, dozowanie, sterowanie urządzeniami itp.).