Menu Zamknij

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków przemysłowych to istotne wyzwanie – szczególnie w warunkach dynamicznego rozwoju gospodarczego, bazującego w znacznym stopniu na przemyśle i na korzystaniu z różnych zasobów naturalnych.  Niestety, działalność ta nie jest obojętna dla środowiska, dlatego opracowanie optymalnych sposobów oczyszczania ścieków, ale również racjonalnego gospodarowania różnymi zasobami, w tym wody nadającej się do celów produkcyjnych, jest niezwykle istotnym zadaniem dla inwestorów.

Mówiąc o oczyszczaniu ścieków, mamy na uwadze zarówno te, które są odprowadzane bezpośrednio do środowiska, jak i te które trafiają do systemów kanalizacyjnych. Wszystkie muszą wykazywać cechy zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Kontrola zanieczyszczeń jest niezbędna, szczególnie w przypadku ścieków przemysłowych, które często wykazują działanie toksyczne i jako takie stanowią zagrożenie dla ekosystemów. Działania związane z gospodarką ściekami muszą być kompleksowe – tak naprawdę zaczynają się już podczas gospodarowania wodą technologiczną i jej uzdatniania, co ma bezpośredni wpływ na ilość i jakość produkowanych przez dany zakład ścieków.

Mając to na uwadze, każdorazowo opracowujemy kompletny i zarazem szczegółowy plan, dzięki któremu klienci mogą mieć pewność zastosowania optymalnych rozwiązań, prowadzących do minimalizacji „produkcji” ścieków i jak najlepszego ich oczyszczenia oraz bezpiecznego odprowadzenia.

Procesy związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych

Najczęściej w całym procesie oczyszczania ścieków realizowane są następujące etapy: koagulacja, sorpcja, neutralizacji, flokulacja, utlenianie, sedymentacja, flotacja, filtracja, wymiana jonowa i inne, jeśli są konieczne z uwagi na specyfikę każdego realizowanego zlecenia.

Stosujemy również niestandardowe metody, a jeśli jest taka potrzeba, wprowadzamy niezbędne zmiany w modelowych technologiach. Szczególnie istotne jest m.in. dozowanie różnego rodzaju substancji chemicznych – co zawsze jest bezpośrednio zależne od takich zmiennych jak rodzaj ścieków, czy ich skład.

Tego rodzaju zmiany pozwalają zintensyfikować proces oczyszczania ścieków. Nie mniej istotne od stosowanych środków i poszczególnych etapów procesu oczyszczania ścieków jest zastosowanie ich w optymalnych, z punktu widzenia każdego klienta, systemach oczyszczania.

Oczyszczanie i inne usługi związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych

Efektywne są m.in. oczyszczalnie modułowe, składające się z różnych elementów, które można dopasować do szczególnych warunków każdej inwestycji. W skład linii technologicznej mogą wchodzić m.in. takie elementy jak: zbiorniki wielofunkcyjne, instalacje służące do rozdzielania substancji, sita obrotowe, zbiorniki olejów, układy sterownicze (mniej lub bardziej rozbudowane – posiadające różne funkcje).
W ramach usług oczyszczania ścieków wykonuje się również inne, takie jak np. odzysk różnych odpadów, odbiór i recykling wód przemysłowych.
Jeśli nie jesteś pewien jaką technologię oczyszczania ścieków wybrać – skonsultuj się z nami. Przeprowadzimy szczegółową analizę, w oparciu o wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na dobór optymalnej technologii oczyszczania.

Oczyszczanie ścieków (klienci publiczni)

Oczyszczanie ścieków przemysłowych to istotne wyzwanie – szczególnie w warunkach dynamicznego rozwoju gospodarczego, bazującego w znacznym stopniu na przemyśle i na korzystaniu z różnych zasobów naturalnych.

Niestety, działalność ta nie jest obojętna dla środowiska, dlatego opracowanie optymalnych sposobów oczyszczania ścieków, ale również racjonalnego gospodarowania różnymi zasobami, w tym wody nadającej się do celów produkcyjnych, jest niezwykle istotnym zadaniem dla inwestorów. Mówiąc o oczyszczaniu ścieków, mamy na uwadze zarówno te, które są odprowadzane bezpośrednio do środowiska, jak i te które trafiają do systemów kanalizacyjnych. Wszystkie muszą wykazywać cechy zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Kontrola zanieczyszczeń jest niezbędna, szczególnie w przypadku ścieków przemysłowych, które często wykazują działanie toksyczne i jako takie stanowią zagrożenie dla ekosystemów.

Działania związane z gospodarką ściekami muszą być kompleksowe – tak naprawdę zaczynają się już podczas gospodarowania wodą technologiczną i jej uzdatniania, co ma bezpośredni wpływ na ilość i jakość produkowanych przez dany zakład ścieków. Mając to na uwadze, każdorazowo opracowujemy kompletny i zarazem szczegółowy plan, dzięki któremu klienci mogą mieć pewność zastosowania optymalnych rozwiązań, prowadzących do minimalizacji „produkcji” ścieków i jak najlepszego ich oczyszczenia oraz bezpiecznego odprowadzenia.

Procesy związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych

Najczęściej w całym procesie oczyszczania ścieków realizowane są następujące etapy: koagulacja, sorpcja, neutralizacji, flokulacja, utlenianie, sedymentacja, flotacja, filtracja, wymiana jonowa i inne, jeśli są konieczne z uwagi na specyfikę każdego realizowanego zlecenia.

Stosujemy również niestandardowe metody, a jeśli jest taka potrzeba, wprowadzamy niezbędne zmiany w modelowych technologiach. Szczególnie istotne jest m.in. dozowanie różnego rodzaju substancji chemicznych – co zawsze jest bezpośrednio zależne od takich zmiennych jak rodzaj ścieków, czy ich skład.

Tego rodzaju zmiany pozwalają zintensyfikować proces oczyszczania ścieków.

Nie mniej istotne od stosowanych środków i poszczególnych etapów procesu oczyszczania ścieków jest zastosowanie ich w optymalnych, z punktu widzenia każdego klienta, systemach oczyszczania.

Oczyszczanie i inne usługi związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych

Efektywne są m.in. oczyszczalnie modułowe, składające się z różnych elementów, które można dopasować do szczególnych warunków każdej inwestycji. W skład linii technologicznej mogą wchodzić m.in. takie elementy jak: zbiorniki wielofunkcyjne, instalacje służące do rozdzielania substancji, sita obrotowe, zbiorniki olejów, układy sterownicze (mniej lub bardziej rozbudowane – posiadające różne funkcje).

W ramach usług oczyszczania ścieków wykonuje się również inne, takie jak np. odzysk różnych odpadów, odbiór i recykling wód przemysłowych.

Jeśli nie jesteś pewien jaką technologię oczyszczania ścieków wybrać – skonsultuj się z nami. Przeprowadzimy szczegółową analizę, w oparciu o wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na dobór optymalnej technologii oczyszczania.