Menu Zamknij

Elektrolizer Selcoperm

Dezynfekcja z użyciem chloru to metoda sprawdzona od kilkudziesięciu lat – przy zachowaniu odpowiednich procedur jest w pełni bezpieczna i efektywna, szczególnie, że również i ona przechodzi proces ewolucji. Dziś do chlorowania wody stosuje się trzy metody, bazujące na: chlorze gazowym, roztworze podchlorynu sodowego oraz na elektrolitycznym wytwarzaniu chloru. I ten właśnie sposób jest obecnie najbardziej polecany.

Na elektrolityczny system wytwarzania chloru Selcoperm składają się następujące elementy: elektrolizer, kolumna odgazowująca, pompa dozująca solankę oraz wentylator z miernikiem przepływu powietrza i zespół zmiękczacza wody.

System może być wzbogacone o dodatkowe moduły. Jedną z najistotniejszych, z punktu widzenia Klienta, atutów systemu, jest m.in. łatwość montażu.

Proponujemy Państwu najlepsze na rynku systemy produkcji firmy Grundfos.

Elektrolizer Selcoperm

Elektrolizer Selcoperm wytwarza chlor z roztworu soli kuchennej – jest to możliwe dzięki zastosowaniu prądu elektrycznego. Metoda jest niezwykle skuteczna dzięki zachodzącym między chlorem i wodorotlenkiem sodu reakcjom, co daje efekt w postaci roztworu podchlorynu. Roztwór zachowuje swoje właściwości przez kilka miesięcy, dlatego nadaje się świetnie do przechowywania w zbiorniku buforowym.

Jeśli chcemy go zastosować, wystarczy wprowadzić roztwór do wody, bez potrzeby zmiany aktualnej wartości pH, co często jest konieczne przy stosowaniu innych metod dezynfekcji. Efektem całego opisanego wyżej procesu jest powstanie wykazującego się znaczną efektywnością środka dezynfekcyjnego – kwasu podchlorawego.

Bardzo istotne jest nie tylko zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy zachodzeniu ww. reakcji, ale również ekonomiczność tego rodzaju rozwiązań.

Podstawowe zalety stosowania elektrolizerów Selcoperm

  • bezpieczeństwo wytwarzania chloru,
  • niezawodność,
  • redukcja udziału substancji potencjalnie szkodliwych (bazą dla przeprowadzenia dezynfekcji jest zwykła sól kuchenna),
  • system dostarczany w wersji „na klucz” – łatwy do montażu i w pełni gotowy do pracy,
  • szerokie możliwości zastosowania,
  • niskie koszty funkcjonowania,
  • mniejsza podatność instalacji na odkładanie się osadów,
  • trwałość elementów wchodzących w skład systemu.

Elektrolizery Selcoperm sprawdzą się zarówno przy uzdatnianiu wody pitnej, basenowej, jak i wody niezbędnej do przeprowadzania różnych procesów przemysłowych.

Metoda elektrolizy Selcoperm jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości wody – do realizacji procesów dezynfekcji za pomocą elektrolizerów konieczne jest posiadanie stosownych atestów.