Menu Zamknij

Kondycjonowanie wody

Woda – jak wiadomo – jest niezbędna do życia, a ponieważ wraz z rozwojem technologicznym i społecznym zapotrzebowanie na nią rosło, dziś trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie bez różnego rodzaju rozwiązań technicznych, dzięki którym możemy być pewni, że korzystamy z bezpiecznej i dostosowanej do określonych potrzeb wody (zarówno w gospodarstwach domowych, w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach publicznych).

Warunkiem niezbędnym właściwej eksploatacji wody jest jej uzdatnienie. Jako firma od ponad dwudziestu lat aktywna na rynku technologii wodnych, możemy zapewnić naszym Klientom najlepsze metody dostosowywania parametrów wody do ich potrzeb.

Nie byłoby to możliwe bez nowoczesnej aparatury, ale również bez bezpiecznych i coraz bardziej efektywnych środków chemicznych, które radzą sobie z różnymi zadaniami – m.in. z: oczyszczaniem wody w różnych układach (np. wód chłodniczych w otwartych układach obiegowych, półotwartych i zamkniętych układach chłodzących), uzdatnianiem wody w basenach, uzdatnianiem wody pitnej, przeciwdziałaniem procesom korozji, stabilizowaniem i klarowaniem wody.

Nowoczesna chemia pozwala również skutecznie pozbywać się osadów, które zmniejszają wydajność układów wodnych, szczególnie wtedy, gdy dojdzie do jakichkolwiek zaniedbań pod tym względem (np. zbyt długo eksploatuje się urządzenia i instalacje, bez właściwego preparowania wody).

Warto zadbać o to, żeby do zaistnienia takich problemów nie doszło, jeśli jednak konieczne jest oczyszczanie układów wodnych, środki, które stosuje Granimex, na pewno poradzą sobie z usuwaniem wszelkiego rodzaju osadów, zanieczyszczeń czy kamienia.

Decydując się na współpracę z naszą firmą Klienci mogą liczyć nie tylko na samą realizację prac z zakresu czyszczenia wody i instalacji, ale zyskują też pewność, że będzie to działanie efektywne – jest to możliwe dzięki przeprowadzanym przez naszych specjalistów badaniom (składu osadów, przepływu wody, materiałów instalacyjnych itp.).

Na podstawie tych procedur można realizować kolejne zadania związane z profesjonalnym oczyszczaniem i stabilizowaniem wody. W ten sposób nie tylko pozbywamy się zanieczyszczeń różnego rodzaju (m.in. mechanicznych czy organicznych) ale również usprawniamy działanie systemu, tak, aby nie dochodziło zbyt często do redukcji właściwych parametrów wody czy dynamiki jej przepływu. Stosowane przez nas środki przeciwdziałają też korozji.

Na szczególną uwagę zasługują środki chemiczne, dzięki którym można zapewnić bezpieczne korzystanie z wody pitnej i wody basenowej. Podejmowane przez nas działania są zgodne z wszystkimi, bardzo szczegółowymi normami europejskimi i krajowymi.

Musimy pamiętać, że najistotniejszym zadaniem przy uzdatnianiu wody pitnej jest zoptymalizowanie jej bezpieczeństwa, dotyczącego nie tylko samego korzystania z niej (kiedy woda staje się już „produktem” finalnym, trafiającym bezpośrednio do odbiorcy). Bezpieczeństwo tego zasobu jest tak naprawdę „wypadkową” wcześniej podjętych działań związanych z oczyszczeniem i dezynfekcją wody, i następnie „przekazaniem” jej do instalacji transportujących.

W tym celu stosujemy środki mające przeciwdziałać powstawaniu i osadzaniu się kamienia, korozji rur i przede wszystkim skutecznie eliminujące niebezpieczne bakterie, takie jak Legionella (w tym przypadku najlepiej sprawdza się nietoksyczny dla ludzi i zwierząt dwutlenek chloru, którego zaletą jest również niegenerowanie ubocznych środków chloroorganicznych (THX, POX).

Przy kondycjonowaniu wody pitnej warto też stosować wysokiej jakości środki stabilizujące twardość wody i inhibitory korozji – polecamy m.in. preparaty na bazie polifosforanów sodowych, które charakteryzują się zarówno właściwościami stabilizującymi, jak również dyspersyjnymi i maskującymi. Wykazują się także wysoką rozpuszczalnością. Preparaty te doskonale radzą sobie nie tylko z wodą zimną, ale również ciepłą.

Granimex zapewnia kompleksową obsługę w zakresie oczyszczania i kondycjonowania wody, dlatego proponujemy Państwu także wiele skutecznych i sprawdzonych rozwiązań, dzięki którym będziecie mogli efektywnie korzystać z różnego rodzaju układów chłodniczych.

Dysponujemy m.in. najlepszej jakości preparatami służącymi do kondycjonowania korozyjnych wód chłodnicznych w otwartych układach obiegowych. Zapewniają one stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstw w wielu branżach – przede wszystkim chemicznej.

Większym wyzwaniem jest utrzymanie w dobrej dyspozycji półotwartych i zamkniętych układów chłodzących. Głównym problemem jest tu częściej (niż w innych instalacjach) występująca korozja. W celu zapobieżenia procesom korozyjnym stosowane są przez nas najlepsze na rynku inhibitory korozji, które sprawdzają się nawet w przypadku układów wykonanych z różnych materiałów. Proponujemy przede wszystkim powierzchniowo czynne środki wykazujące właściwości dyspergujące (rozdrabniające).

Musimy pamiętać, że wyzwaniem dla obiegów chłodniczych są również różnego rodzaju bakterie, grzyby, a nawet glony. W tym przypadku polecamy skuteczne i wykazujące uniwersalne działanie na wszystkie trzy rodzaje niebezpiecznych zanieczyszczeń – izotiazolinony. Wnikają one bezpośrednio w strukturę tego rodzaju osadów, a następnie blokują zdolność mikroorganizmów je tworzących do rozwoju. Przy likwidacji tego rodzaju organicznych zanieczyszczeń sprawdzają się również stosowane przez nas biocydy.

W naszym katalogu produktów antykorozyjnych znajdziecie też Państwo preparaty wspomagające wydajność kotłów parowych. Środki przez nas proponowane to materiały organiczne, które nie pozwalają rozwinąć się niekorzystnym procesom korozyjnym poprzez tworzenie naturalnej warstwy ochronnej na metalu.