Menu Zamknij

Kompaktowe wstępne oczyszczalnie ścieków do przemysłu

Wstępne oczyszczalnie ścieków, które z powodzeniem dają sobie radę z pochodzącymi z różnych źródeł przemysłowych ściekami, nie muszą mieć dużych rozmiarów, ani zajmować wiele miejsca. To urządzenia kompaktowe, które dzięki takiej właśnie konstrukcji mogą być łatwo dostosowywane do różnych warunków technicznych i chemicznych związanych z konkretnym, obsługiwanym przez nie zakładem przemysłowym (i innymi podmiotami).

Najlepsze rozwiązania tego typu zawsze odpowiadają wysokim standardom bazowym. Oznacza to jednocześnie szeroki zakres użyteczności, ale również rozwiniętą bazę techniczną, dlatego każda wstępna oczyszczalnia typu kompaktowego posiada niezbędne do realizacji procesu oczyszczania ścieków urządzenia.

Są to m.in.: urządzenia dozujące (różnego rodzaju środki chemiczne), systemy pompowe, automatyczne systemy kontrolne, zautomatyzowane, elektryczne urządzenia mieszające, zbiorniki reakcyjno-flotacyjne i automatyczne stacje zarządzania. Na uwagę zasługuje znaczna automatyzacja systemu kompaktowych oczyszczalni, która pozwala nie tylko na łatwą eksploatację, ale również znaczną redukcję kosztów utrzymania urządzenia i – przede wszystkim – niwelacji ścieków.

Kompaktowe oczyszczalnie wykazują się minimalną awaryjnością, charakteryzują się ciągłością działania, co ma przełożenie na optymalną efektywność pracy tego rodzaju systemów oczyszczania ścieków przemysłowych.

Automatyka pozwala dozować wszelkiego rodzaju wymagane środki w odpowiedniej ilości, zgodnie z właściwym poziomem pH, a technologia oparta na sprawdzonym systemie wytrącania osadów i flokulacji zapewnia końcowe powodzenie uzdatniania wody. W procesie tym korzysta się także z systemu flotacji DAF (Dissolved Air Flotation) który pozwala zintensyfikować proces oczyszczania ścieków przemysłowych na zasadzie działania mechaniczno-chemicznego. Dzięki wprowadzeniu do cieczy pęcherzyków powietrza możliwe jest „wyciąganie” cząstek stałych zanieczyszczeń na powierzchnię i następnie efektywne ich zbieranie i co za tym idzie – oczyszczanie.

Kompaktowa oczyszczalnia wstępna jest zaopatrzona w kompletną jednostkę flotacyjną wyposażoną we wszystkie standardowe elementy, w tym: pompy recyrkulacyjne, urządzenia kontrolujące przepływ oraz ciśnienie wody i powietrza, „zgarniarkę” osadów, automatyczny spust, jednostkę saturacyjną i ciśnieniową mieszarkę.

Oczyszczalnia jest nie tylko łatwa w instalacji (wszystkie komponenty są zainstalowane w kompaktowym urządzeniu) ale równie prosta w bieżącej eksploatacji. Korzystanie z tego rodzaju technologii oczyszczania ścieków nie jest również wyzwaniem finansowym.

Wszystkie te cechy decydują również o ekonomiczności tego sposobu oczyszczania ścieków – generowane koszty eksploatacyjne są niskie.