Menu Zamknij

Usuwanie pseudomonas

Usuwanie pseudomonas z wody basenowej

Nie wyobrażamy sobie życia bez ciepłej wody – z chęcią korzystamy z możliwości, jakie nam daje – chodzi tu nie tylko o codzienne funkcjonowanie, ale również o relaks, któremu coraz częściej oddajemy się w ośrodkach SPA i Wellness, a także w innych tego typu obiektach o charakterze publicznym.

To połączenie – nowoczesna technologia, ciepła woda i użytkowanie przez dużą liczbę osób – determinuje zasady, według których powinny funkcjonować baseny, salony SPA (oferujące m.in. kąpiel w jacuzzi itp.).

Konieczne jest zachowanie optymalnych warunków higienicznych, w tym mikrobiologicznych wody, tak by nie doszło do rozwoju groźnych bakterii chorobotwórczych i innych patogenów, szczególnie „lubiących” ciepłą wodę i różnego rodzaju instalacje, które są poprzez swoją konstrukcję trudne do utrzymania w czystości.

Skuteczne uzdatnianie wody i dezynfekcja są niezbędne, by obiekty, o których mowa, były bezpieczne dla gości.

Przykładowo – jeśli chodzi o bakterie Pseudomonas aeruginosa, o skuteczności uzdatniania możemy mówić wtedy, gdy zostaną zachowane kryteria ustalone w ramach normy DIN 19643-1:2012-11, co oznacza usuwanie bakterii w liczbie ponad 100 w czasie 30 sekund.

Konieczne jest również stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.

W związku z tym – wykrycie obecności w wodzie basenowej i/albo w wodzie w filtrach bakterii Pseudomonas aeruginosa powoduje konieczność sprawdzenia wszystkich urządzeń, dzięki którym (na każdym etapie) realizowany jest proces uzdatniania wody. Czasem może się zdarzyć, że doszło do błędów konstrukcyjnych i zastosowano nieodpowiednie rozwiązania techniczne, ewentualnie w sposób niewłaściwy eksploatowano filtry.

Powinny one być przepłukane i następnie poddane dezynfekcji. Czyszczeniu i dezynfekcji należy poddać również inne instalacje, które wchodzą w składy systemu uzdatniania wody (w celu usunięcia biofilmu, w którym wykryto bakterie).

Konieczne będzie dokonanie wymiany złoża filtracyjnego – jeśli okaże się, że wyniki kolejnych badań jakości wody w filtrach są niezadowalające. Do czasu dokonania w/w wymiany można (ale tylko przez krótki czas) stosować chlor w podwyższonym stężeniu – do 1,2 mgCh/l. Należy liczyć się z tym, że jeśli sytuacja szybko się nie zmieni, obiekt trzeba będzie czasowo zamknąć.

Bardzo istotne jest również przeprowadzanie badań jakości mikrobiologicznej wody w pływalniach i ich częstotliwość. Jest to zależne od kryteriów badania (wody w różnych miejscach).

W przypadku bakterii Pseudomonas aeruginosa kryteria te przedstawiają się następująco:

  • woda wprowadzana do niecki basenowej – badanie zalecane raz w miesiącu,
  • woda w niecce basenowej – co dwa miesiące,
  • woda w urządzeniach wytwarzających aerozol wodnopowietrzny – co dwa miesiące,
  • woda w nieckach basenowych przeznaczonych dla dzieci do lat trzech – co dwa miesiące.

Na szczególną uwagę zasługują filtry – konieczne jest przeprowadzanie badań dotyczących obecności mikroorganizmów zarówno przed filtrem, jak i za nim.

W przypadku bardziej skomplikowanych modeli filtrów używanych w obiektach publicznych, powinno się je myć prewencyjnie co najmniej raz na rok (najlepiej co pół roku). W  ten sposób można pozbyć się biofilmu – głównego siedliska bakterii.

Mogłoby się wydawać, że nie jest to większy problem, okazuje się jednak, że w przypadku urządzeń z wodą ciepłą (np. popularnych jacuzzi) próbki często wykazują obecność potencjalnie groźnych bakterii, m.in. Pseudomonas aeruginosa.
Jak już wyżej wspomnieliśmy – przyczyną takiego stanu mogą być już błędy konstrukcyjne, problematyczne są również przewody doprowadzające wodę i powietrze (często osiada na nich biofilm) – jakiekolwiek błędy przy dezynfekcji powodują szybki wzrost biofilmu.

Konieczne jest efektywne pozbycie się go, co można uczynić najsprawniej za pomocą odpowiednich środków myjących – najlepiej sprawdzą się środki oksydacyjne. Zabieg taki należy wykonywać regularnie (po każdym opróżnieniu urządzenia/obiektu z wody).

Wymagane jest działanie zgodne z instrukcjami producenta – środek musi posiadać rejestrację (REACH) – co oznacza, że został zweryfikowany ze względu na bezpieczeństwo ekologiczne.

Dopiero po zastosowaniu środka oksydacyjnego (który charakteryzuje się dużą kompleksowością i efektywnością działania) można wykonać zabieg właściwy, czyli chlorowanie, co powinno zapobiegać szybkiemu rozwojowi bakterii, w tym Pseudomonas aeruginosa.