Menu Zamknij

Usuwanie chloroformu

Usuwanie chloroformu z wody basenowej

Chloroform, inaczej: trójchlorometan albo trichlorometan, powstaje w wyniku stosowania najpopularniejszej metody dezynfekcji wody basenowej – chlorowania. W przypadku obiektów basenowych użyteczności publicznej stosowanie bardziej wyszukanych metod właściwego uzdatniania wody (tak, aby była ona optymalnie bezpieczna dla licznych użytkowników) nie jest zadaniem łatwym.
Niestety, związki które współtworzą tzw. chlor związany (m.in. trihalometany, w tym chloroform) nie są obojętne dla naszego zdrowia – konieczne jest więc stosowanie takich metod, które zredukują ich ilość w wodzie.

W przypadku chloroformu wchłanianie odbywa się nie tylko poprzez bezpośrednie korzystanie z wody, ale jest on także wchłaniany poprzez skórę. Długotrwałe narażenie na kontakt z tą substancją może powodować problemy ze zdrowiem – m.in. zmiany w wątrobie, nerkach i tarczycy. Uważa się również, że chloroform nie jest obojętny, jeśli chodzi o działanie rakotwórcze. Może także wywoływać problemy natury dermatologicznej.

Stosunkowo niedawno stosowano go w medycynie jako środek usypiający – obecnie został zastąpiony przez środki mniej szkodliwe.

Wszystkie trihalometany (THM) powstają w związku z chlorowaniem, a dokładniej jako wynik reakcji chloru z bromkami i związkami organicznymi obecnymi w wodzie. Stężenie THM można zmniejszyć poprzez ograniczenie ilości prekursorów tych związków. Aby taki proces skutecznie zrealizować należy zwiększyć skuteczność filtracji – o ile ilość THM jest za duża.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) niezależnie od rodzaju basenu woda nie może zawierać więcej niż 0,3 mg/dm3 chloru związanego.

Sprawdzenie poziomu chloru związanego w basenie nie jest trudne – wystarczy zwykły fotometr z odczynnikami pomiaru chloru.

Brak prawidłowości można również stwierdzić organoleptycznie – jeśli chloru związanego (w tym chloroformu) jest za dużo, zmienia się zapach wody na typowo „chlorowy”, u  korzystających mogą pojawić się problemy skórne, podrażnienie oczu i układu oddechowego.

Usuwanie nadmiaru chloru związanego (w tym chloroformu)

Dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie środków, dzięki którym zoptymalizujemy proces dezynfekcji, poprzez zastosowanie dodatkowego utleniacza oraz flokulanta.
Skuteczne są również wysokoefektywne związki chloru, które efektywniej eliminują różnego rodzaju zanieczyszczenia w wodzie. Dzięki temu można zminimalizować dawki i częstotliwość aplikowania chloru.

To metoda optymalizacji dezynfekcji, która bazuje na funkcjonujących już w danym obiekcie systemach oczyszczania wody. Konieczne jest w tym przypadku dokonanie wnikliwej analizy w zakresie możliwości redukcji stężenia chloru związanego.

Nasza firma oferuje swoim klientom indywidualne rozwiązanie uzależnione od parametrów wody basenowej.