Wymiana złóż

Wymiana złóż filtracyjnych

Odpowiednio dobrane i monitorowane w trakcie eksploatacji złoża filtracyjne nie powinny być przyczyną żadnych problemów, jednak brak dostatecznej (w miarę regularnej) kontroli ich stanu, często powoduje zmniejszenie efektywności pracy instalacji, w których się znajdują.
Niezwykle istotny jest również sam dobór właściwego złoża do określonych warunków technicznych – gwarantujemy profesjonalne doradztwo na wszystkich etapach realizacji tego rodzaju inwestycji – od wyboru optymalnego złoża, poprzez jego kontrolę, po wymianę.
Niezależnie od tego, jakich materiałów filtracyjnych użyto w charakterze aktywnego złoża, czy będzie to np. węgiel, dolomit, piasek kwarcowy, czy antracyt lub zeolity naturalne, Granimex oferuje kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnej eksploatacji i wymiany złóż.
Serwisujemy złoża przeznaczone do filtracji różnych rodzajów wody (w tym m.in. wód gruntowych, czy wody basenowej). Nasza oferta adresowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych oraz instytucjonalnych.
Aby złoże było aktywne i efektywne przez dłuższy czas, konieczne jest poddawanie go regularnej obserwacji i regeneracji. Jeśli dojdzie do większych zaniedbań albo gorszy stan złoża będzie powodowany nieodpowiednim doborem materiału do danej instalacji (urządzenia filtrującego), konieczne będzie przeprowadzenie wymiany złoża.
Każde złoże ulega też wyczerpaniu w związku z jego normalnym funkcjonowaniem – oczywiście szybkość tego procesu zależy od rodzaju złoża, jego wysokości, a także warunków „stwarzanych” przez samą wodę (jej skład fizykochemiczny, zanieczyszczenia itp.).
Przed podjęciem decyzji co do regeneracji albo wymiany złoża, należy wykonać miarodajną ocenę stanu złoża – nasz doświadczony zespół specjalistów dokona stosownej analizy i następnie przeprowadzi konieczne prace (opróżnienie filtrów ze „starego” złoża, dostawę nowych materiałów, zasyp złóż do filtrów, ułożenie warstw nowego złoża, ew. uzupełnienie do właściwego poziomu, dezynfekcję).
Prace wykonujemy z zachowaniem najwyższych branżowych standardów i z zastosowaniem najnowocześniejszych technik, dzięki czemu cały, kompleksowy proces wymiany złoża przeprowadzany jest szybko i skutecznie.
Jeśli chcemy uniknąć zbyt częstego wymieniania złoża, warto zastosować się do kilku zaleceń, prostych i zarazem skutecznych, pod warunkiem, że zachowamy minimum regularności.
Najczęściej spotykanym błędem jest niezapewnienie dostatecznie częstej kontroli stanu złoża w różnych filtrach (szczególnie – ciśnieniowych). Ponieważ dostanie się do nich może stanowić kłopot, bywa, że kontrolę ich stanu przeprowadza się dopiero wówczas, gdy problemy są już widoczne – a oznaczają one nie co innego, tylko znaczne pogorszenie stanu technicznego złoża albo jego duże ubytki.
Jednym z najlepszych sposobów na przeprowadzenie skutecznego badania stanu złoża jest analiza wszystkich jego warstw, czego można dokonać za pomocą odpowiednich próbników i sond.
Zalecamy weryfikację złoża co najmniej raz na rok – pozwoli to dokonać właściwej oceny stanu złoża i odpowiednio wcześnie podjąć działania zwiększające efektywność procesów (takich jak płukanie) mających zasadnicze znaczenie dla jakości materiału złoża.