Menu Zamknij

Badanie pseudomonas aeruginosa

Badania na obecność Pseudomonas aeruginosa w wodzie są niezwykle istotne. Ta tlenowa bakteria (pałeczka ropy błękitnej) występuje bowiem w tym i w innych środowiskach dość powszechnie, ma też bardzo duże zdolności kolonizowania kolejnych. Wyróżnia się niezwykłą aktywnością i „przeżywalnością”, dlatego stanowi też potencjalnie bardzo duże niebezpieczeństwo (szczególnie w takich obiektach jak szpitale).
O ile rzadko ta Gram-ujemna bakteria atakuje zdrowe i odporne organizmy, o tyle już niewielkie „ubytki” immunologiczne mogą spowodować bardzo groźne w następstwach zakażenia.

Pseudomonas aeruginosa można zresztą spotkać nie tylko w środowisku wodnym, bytuje także np. na powierzchni roślin czy na ziemi. Najbardziej „newralgiczne” są te miejsca, które są graniczne między wodą i innym środowiskiem, dlatego bakterie te możemy często zidentyfikować np. na armaturze łazienkowej.

Bakteria jest mało wymagająca, rozwija się w różnych warunkach termicznych (od 15 do 30 stopni Celsjusza, ale może wytrzymać również w wyższych temperaturach). Może przeżyć w skrajnych warunkach, nawet jeśli brakuje jej tlenu. Wykazuje dużą odporność na różne związki chemiczne (jeśli tylko znajdzie np. nieco azotu i węgla). Bakteria ma tak duże możliwości rozwoju dzięki wytwarzaniu biofilmu, w którym znajdują się różne związki umożliwiające jej szybki wzrost. Niestety powoduje to jej odporność na wiele antybiotyków, co oznacza spore trudności z opanowaniem zakażenia Pseudomonas aeruginosa. Bakterie stanowią zagrożenie nie tylko w szpitalach, mogą uaktywnić się też np. w stacjach uzdatniania wody. Pseudomonas aeruginosa może „radzić” sobie świetnie także w wodzie destylowanej.

W związku z tym zapisy dotyczące tej bakterii (wymagań bakteriologicznych stawianych wodzie do picia) znajdziemy m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Pseudomonas aeruginosa rozporządzenie nakazuje oznaczanie ich w określonych sytuacjach, takich jak: badanie wody butelkowanej oraz przewożonej i wówczas, gdy zachodzą przesłanki do tego, by dokonać analizy próbki wody pitnej.

Cechy charakterystyczne Pseudomonas aeruginosa

Bakterie Pseudomonas aeruginosa są bardzo charakterystyczne. Szczególnie może dziwić zapach, jaki wytwarzają – kojarzy się z kwiatami albo owocami. Wyjątkowe są również barwniki kojarzone z tymi bakteriami: w różnych, intensywnych kolorach (najczęściej zielono-niebieskim).

Zakażenia wywoływane przez Pseudomonas aeruginosa

Zakres zakażeń, jakie mogą wywołać te bakterie jest bardzo szeroki i potencjalnie – groźny, a nawet bardzo groźny. Mówimy tu nie tylko o takich zakażeniach jak np. ucha środkowego i zewnętrznego, ale również o szerokim spektrum zakażeń układu oddechowego (m.in. zapaleniu płuc), nerwowego, pokarmowego, kostno-stawowego, moczowego. Możliwe jest również wywołanie zapalenia mięśnia sercowego, czy też zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Pseudomonas aeruginosa mogą też poważnie zakazić rogówkę oka, powodują też problemy natury dermatologicznej. Należy jednak zwrócić ponownie uwagę na to, że tak poważne konsekwencje zakażania bakterią dotyczą osób z obniżoną odpornością i zmagających się z takimi chorobami i problemami natury medycznej jak: nowotwory i mukowiscydoza, AIDS, a także oparzenia.

Według różnych danych, za zakażania szpitalne w nawet jednej dziesiątej odpowiada właśnie Pseudomonas aeruginosa, a ponieważ jest to bakteria wykazująca się znaczną aktywnością i odpornością, badania mające wykazać jej „patologiczną” obecność w różnych środowiskach wodnych (i nie tylko) szczególnie w szpitalach, są nieodzownym elementem zachowania optymalnego poziomu bezpieczeństwa tych środowisk.