Co powinno zawierać zapytanie o SUW?

Żebyśmy mogli przygotować dla Państwa odpowiedniej jakości technologię uzdatniania wody potrzebujemy następujące informację:

1. Dane składającego zapytanie ( nazwa firmy, adres, telefon).

2. Określenie jaki jest cel uzdatnianej wody ( np. wodociągi, kotłownia, wieża chłodnicza, woda przemysłowa).

3. Przepływ wody w m3/h, m3/dobę.

4. Wydajność pompy głębinowej ( w przypadku poboru wody z własnego ujęcia), parametry wody z wodociągu.

5. Parametry wody surowej ( badanie wody).

6. Jeżeli jest to obecnie istniająca stacją mająca zostać poddana modernizacji należy również przedstawić schemat technologiczny stacji i jej technologię.

Na podstawie w ten sposób przygotowanego zapytania jesteśmy w stanie zaproponować swoim klientom rozwiązanie bądź spotkanie na, którym oferujemy rozwiązanie technologiczne.