Menu Zamknij

Fizykochemiczne parametry wody

Prywatne stacje uzdatniania wody dobierane są najczęściej pod wymagania wody określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnia 2015. Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę określająca główne parametry fizyko-chemiczne wody wraz z wartościami.

B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne
Lp Parametr Dopuszczalne zakresy wartości3) Jednostka
1 Amonowy jon 0,5 mg/l
2 Barwa4) mg/l
3 Chlorki 2505) mg/l
4 Glin 200 μg/l
5 Mangan 50 μg/l
6 Mętność4) 1 NTU
7 Ogólny węgiel organiczny Bez nieprawidłowych zmian6)
8 Stężenie jonów wodorowych (pH) 6,5-9,55)
9 Przewodność7) 25005) μS/cm
10 Siarczany 2505) mg/l
11 Smak4)
12 Sód 200 mg/l
13 Utlenialność z KMnO4 58)9) mg/l
14 Zapach4)
15 Żelazo 200 μg/l

3) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
6) Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10 000 m3 dziennie.
7) Oznaczana w temperaturze 25°C