Menu Zamknij

Dobór środka chemicznego

Podczas doboru środka chemicznego do instalacji należy podać następujące informacje:

1. Rodzaj układu technicznego (np. układ chłodniczy otwarty/zamknięty/półotwarty, woda wodociągowa, woda przed RO)
2. Rodzaj pojawiającego się problemu np. korozja, pojawiające się bakterie
3. Szkic układu (schemat technologiczny obecnie istniejącego lub docelowego układu technologicznego)
4. Badanie wody surowej i wody której parametry chcemy osiągnąć.