Oczyszczalnie ścieków SBR

Oczyszczalnie ścieków SBR
Przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) czyli osadu czynnego o niskim obciążeniu, to jedne z popularniejszych dziś urządzeń tego rodzaju.
Zapewniają optymalne oczyszczanie ścieków, w kilku fazach. Oczyszczalnia pracuje w sposób „elastyczny” i jest w stanie „dostosowywać” się do bieżących potrzeb domów w zakresie regulacji oczyszczania wytworzonego materiału ściekowego.
Działanie oczyszczalni typu SBR
Cykl pracy tego rodzaju oczyszczalni przydomowych składa się z pięciu faz. Cykl jest powtarzalny i regularny. Jedną z faz pracy oczyszczalni SBR jest również tryb urlopowy (w tym czasie realizowany jest proces napowietrzania ścieków).
Pierwszą fazą normalnego trybu pracy instalacji jest doprowadzenie do przepływu ścieków (osadnik -> reaktor SBR). Dozowanie następuje poprzez odpowiednio zaprojektowaną pompę, która zapewnia optymalny poziom przepływu.
W fazie drugiej odbywa się napowietrzanie w zbiorniku. Sprężone powietrze konieczne do przeprowadzenia napowietrzania wytwarzane jest za pomocą dmuchawy. Napowietrzanie, aby było w pełni skuteczne, powtarzane jest w trybie cyklicznym. Dzięki tej fazie możliwe jest przeprowadzenie procesu biodegradacji. Sprężone powietrze pozwala także efektywnie mieszać ścieki i osad.
Trzecia faza to sedymentacja. Następuje oddzielenie osadu nadmiernego i ścieków oczyszczonych.
W fazie czwartej oczyszczone ścieki są odprowadzane dalej (za pomocą pompy).
W ostatniej fazie oczyszczania następuje odprowadzenie osadu, który pozostał na dnie reaktora do osadnika (jest to możliwe dzięki użyciu pompy recyrkulacyjnej).
Elementy składowe oczyszczalni SBR:
Oczyszczalnie SBR, w zależności od modelu, mogą posiadać dwa albo nawet cztery zbiorniki, z których jedne spełniają rolę osadnika, a inne – reaktora.
Osadniki składają się z: systemu dozowania ścieków, deflektora, przelewu oraz włazu.
Reaktory są nieco bardziej rozbudowane – oprócz włazu i dyfuzora znajdują się w nich również podnośniki cieczy, działające na zasadzie pomp. Służą do recyrkulacji osadu i do odpompowywania oczyszczonych ścieków.
Oczyszczalnie SBR wykazują się nie tylko zaawansowaną efektywnością działania, ale również prostotą konstrukcji, dzięki czemu zarówno ich instalacja, jak i eksploatacja nie nastręczają większych problemów. Nie są szczególnie pracochłonne, nie wymagają też znacznego zaangażowania finansowego.

Oczyszczanie SBR 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) czyli osadu czynnego o niskim obciążeniu, to jedne z popularniejszych dziś urządzeń tego rodzaju.

Zapewniają optymalne oczyszczanie ścieków, w kilku fazach. Oczyszczalnia pracuje w sposób „elastyczny” i jest w stanie „dostosowywać” się do bieżących potrzeb domów w zakresie regulacji oczyszczania wytworzonego materiału ściekowego.

Działanie oczyszczalni typu SBR

Cykl pracy tego rodzaju oczyszczalni przydomowych składa się z pięciu faz. Cykl jest powtarzalny i regularny. Jedną z faz pracy oczyszczalni SBR jest również tryb urlopowy (w tym czasie realizowany jest proces napowietrzania ścieków).

Pierwszą fazą normalnego trybu pracy instalacji jest doprowadzenie do przepływu ścieków (osadnik -> reaktor SBR). Dozowanie następuje poprzez odpowiednio zaprojektowaną pompę, która zapewnia optymalny poziom przepływu.

W fazie drugiej odbywa się napowietrzanie w zbiorniku. Sprężone powietrze konieczne do przeprowadzenia napowietrzania wytwarzane jest za pomocą dmuchawy. Napowietrzanie, aby było w pełni skuteczne, powtarzane jest w trybie cyklicznym. Dzięki tej fazie możliwe jest przeprowadzenie procesu biodegradacji. Sprężone powietrze pozwala także efektywnie mieszać ścieki i osad.

Trzecia faza to sedymentacja. Następuje oddzielenie osadu nadmiernego i ścieków oczyszczonych.

W fazie czwartej oczyszczone ścieki są odprowadzane dalej (za pomocą pompy).

W ostatniej fazie oczyszczania następuje odprowadzenie osadu, który pozostał na dnie reaktora do osadnika (jest to możliwe dzięki użyciu pompy recyrkulacyjnej).

Elementy składowe oczyszczalni SBR: 

Oczyszczalnie SBR, w zależności od modelu, mogą posiadać dwa albo nawet cztery zbiorniki, z których jedne spełniają rolę osadnika, a inne – reaktora.

Osadniki składają się z: systemu dozowania ścieków, deflektora, przelewu oraz włazu.

Reaktory są nieco bardziej rozbudowane – oprócz włazu i dyfuzora znajdują się w nich również podnośniki cieczy, działające na zasadzie pomp. Służą do recyrkulacji osadu i do odpompowywania oczyszczonych ścieków.

Oczyszczalnie SBR wykazują się nie tylko zaawansowaną efektywnością działania, ale również prostotą konstrukcji, dzięki czemu zarówno ich instalacja, jak i eksploatacja nie nastręczają większych problemów. Nie są szczególnie pracochłonne, nie wymagają też znacznego zaangażowania finansowego.

Baza wiedzy

Przydatne informacje