Oczyszczalnia ze złożem biologicznym

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym
Oczyszczalnie ze złożem biologicznym dla inwestorów prywatnych to bardzo dobre rozwiązanie – pod wieloma względami. Przede wszystkim – są efektywne, po drugie (co dla wielu osób ma również duże znaczenie) – są też kompaktowe, łatwe w instalacji i w obsłudze, wyróżniają się także atrakcyjną estetyką, trwałością i opłacalnością.
Złoże biologiczne, czyli „tajemnica sukcesu”
Zastosowanie odpowiedniego złoża warunkuje efektywność procesu oczyszczania ścieków, szczególnie jeśli mamy na względzie te, które są charakterystyczne dla gospodarstw domowych (chodzi tu m.in. o substancje chemiczne z różnych środków czyszczących itp.).
Warto zwrócić uwagę na tzw. złoża zanurzone (in. fluidalne). Oczyszczanie ścieków przebiega tu na kilku etapach i główną rolę w tym procesie pełni tlen. Bardzo istotne są także charakterystyczne kształtki z polipropylenu, na których osadza się błona biologiczna, czyli bakterie odżywiające się wiązkami znajdującymi się w ściekach i jednocześnie doprowadzające do ich oczyszczania.
W złożach tego rodzaju często stosuje się dwie fazy oczyszczania, dzięki czemu możliwe jest dostosowywanie pracy oczyszczalni do bieżącego stanu „produkcji” ścieków (co w gospodarstwie domowym może wyglądać różnie – są dni, kiedy takiego materiału jest więcej lub mniej).
Krótka charakterystyka działania oczyszczalni przydomowej ze złożem biologicznym
Działanie oczyszczalni nie jest skomplikowane, charakteryzuje się natomiast „zwięzłością” i logiką, dzięki czemu można je ocenić jako wyjątkowo efektywne.
W pierwszym etapie mamy do czynienia z dopływem ścieków do oczyszczalni, dzięki temu, że ciśnienie cieczy nie jest duże, możliwe jest łatwiejsze oddzielanie większych, trwałych cząstek od zanieczyszczeń typu tłuszczowego (utrzymujących się na powierzchni).
Już bez większych cząstek ściek jest kierowany do strefy tlenowej. Tu wytwarzana jest w/w błona biologiczna, która oblepia znajdujące się w tej części oczyszczalni kształtki polipropylenowe – w tym miejscu dochodzi do oczyszczania organicznego.
Jeśli oczyszczalnia dysponuje dwiema strefami napowietrzania – w drugiej następuje dodatkowe doczyszczenie. Następnie ściek kierowany jest do osadnika i do odbiornika.
Zalety oczyszczalni ze złożem biologicznym
Stosowanie tego rodzaju oczyszczalni jest z wielu powodów korzystne. Oto niektóre z nich:
•    Można je dostosować do liczby osób mieszkających w budynku (na rynku dostępne są typoszeregi np. dla czterech, ale również nawet dla dziesięciu osób).
•    Tego rodzaju oczyszczanie jest na tyle szczegółowe i skuteczne, że nie jest już konieczne stosowanie dodatkowych preparatów.
•    Niewielkie rozmiary i waga
•    Szybka instalacja
•    Niskie koszty eksploatacji (oczyszczalnia do sprawnej pracy nie potrzebuje dużej ilości energii elektrycznej. Nie wymaga również częstego wywozu osadów).
•    Solidne i wykazujące się maksymalną szczelnością, kompaktowe zbiorniki 
•    Bezpieczeństwo chemiczne i techniczne
•    Estetyka.

1.     Oczyszczalnia ze złożem biologicznym

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym dla inwestorów prywatnych to bardzo dobre rozwiązanie – pod wieloma względami. Przede wszystkim – są efektywne, po drugie (co dla wielu osób ma również duże znaczenie) – są też kompaktowe, łatwe w instalacji i w obsłudze, wyróżniają się także atrakcyjną estetyką, trwałością i opłacalnością.

Złoże biologiczne, czyli „tajemnica sukcesu”

Zastosowanie odpowiedniego złoża warunkuje efektywność procesu oczyszczania ścieków, szczególnie jeśli mamy na względzie te, które są charakterystyczne dla gospodarstw domowych (chodzi tu m.in. o substancje chemiczne z różnych środków czyszczących itp.).

Warto zwrócić uwagę na tzw. złoża zanurzone (in. fluidalne). Oczyszczanie ścieków przebiega tu na kilku etapach i główną rolę w tym procesie pełni tlen. Bardzo istotne są także charakterystyczne kształtki z polipropylenu, na których osadza się błona biologiczna, czyli bakterie odżywiające się wiązkami znajdującymi się w ściekach i jednocześnie doprowadzające do ich oczyszczania.

W złożach tego rodzaju często stosuje się dwie fazy oczyszczania, dzięki czemu możliwe jest dostosowywanie pracy oczyszczalni do bieżącego stanu „produkcji” ścieków (co w gospodarstwie domowym może wyglądać różnie – są dni, kiedy takiego materiału jest więcej lub mniej).

Krótka charakterystyka działania oczyszczalni przydomowej ze złożem biologicznym

Działanie oczyszczalni nie jest skomplikowane, charakteryzuje się natomiast „zwięzłością” i logiką, dzięki czemu można je ocenić jako wyjątkowo efektywne.

W pierwszym etapie mamy do czynienia z dopływem ścieków do oczyszczalni, dzięki temu, że ciśnienie cieczy nie jest duże, możliwe jest łatwiejsze oddzielanie większych, trwałych cząstek od zanieczyszczeń typu tłuszczowego (utrzymujących się na powierzchni).

Już bez większych cząstek ściek jest kierowany do strefy tlenowej. Tu wytwarzana jest w/w błona biologiczna, która oblepia znajdujące się w tej części oczyszczalni kształtki polipropylenowe – w tym miejscu dochodzi do oczyszczania organicznego.

Jeśli oczyszczalnia dysponuje dwiema strefami napowietrzania – w drugiej następuje dodatkowe doczyszczenie. Następnie ściek kierowany jest do osadnika i do odbiornika.

Zalety oczyszczalni ze złożem biologicznym

Stosowanie tego rodzaju oczyszczalni jest z wielu powodów korzystne. Oto niektóre z nich:

·       Można je dostosować do liczby osób mieszkających w budynku (na rynku dostępne są typoszeregi np. dla czterech, ale również nawet dla dziesięciu osób).

·       Tego rodzaju oczyszczanie jest na tyle szczegółowe i skuteczne, że nie jest już konieczne stosowanie dodatkowych preparatów.

·       Niewielkie rozmiary i waga

·       Szybka instalacja

·       Niskie koszty eksploatacji (oczyszczalnia do sprawnej pracy nie potrzebuje dużej ilości energii elektrycznej. Nie wymaga również częstego wywozu osadów).

·       Solidne i wykazujące się maksymalną szczelnością, kompaktowe zbiorniki 

·       Bezpieczeństwo chemiczne i techniczne

·       Estetyka.

Baza wiedzy

Przydatne informacje