Badanie wody ze studni

Niezależnie od tego jaką studnią dysponujemy (kopaną, czy wierconą) konieczne jest wykonanie badań, które potwierdzą odpowiednią jakość wody do spożycia i innych celów typowych dla gospodarstwa domowego.
Wbrew pozorom, przypadki używania niezweryfikowanej pod względem chemicznym i mikrobiologicznym wody ze studni, nie są rzadkością.
Nie warto ryzykować – nie tylko poważnych chorób, ale również marnowania pieniędzy w związku z korzystaniem z wody słabej jakości i nieodpowiednio uzdatnionej.
Kwestie formalne związane z użytkowaniem wody ze studni reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Na jego podstawie przeprowadzane są szczegółowe badania wody, dzięki którym można wykazać poziom bezpieczeństwa wody pod względem występowania w niej różnych związków chemicznych i mikroorganizmów.
Badania
Badanie bazowe przeprowadza się w ramach monitoringu kontrolnego poszerzonego, dzięki tej procedurze można ustalić, czy woda jest zdatna do użycia. Tego rodzaju badanie należy powtarzać średnio co rok (nawet, jeśli nie występują czynniki, które wskazywałyby na pogorszenie stanu wody).
Do niekorzystnych zmian determinujących jakość wody w studni może dojść w związku z różnymi czynnikami (nie zawsze można ocenić je organoleptycznie – gdy wyczuwamy zmieniony zapach wody, widzimy niewłaściwy kolor, zauważamy mętność itp.).
Na jakość wody studziennej mogą mieć wpływ takie zmienne zewnętrzne jak np. używanie nawozów na pobliskich uprawach. Problemem może się też okazać bliskość szamba, szczególnie jeśli nie zostało odpowiednio zabezpieczone, a także stan techniczny samej studni.
Zapewniamy przeprowadzenie wszelkiego rodzaju badań, w tym najpopularniejszych – na występowanie w wodzie: metali ciężkich, związków azotu i mikroorganizmów (m.in. bakterii Escherichia coli).
Tego rodzaju czynniki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego pamiętajmy o tym, by wykonać wszystkie niezbędne badania w celu ewentualnego uzdatnienia wody. Techniki uzdatniania uzależnione są od stanu wody.
Jeśli nie wiesz jak pobrać wodę do badania – możesz liczyć na naszą pomoc.
Nie zastanawiaj się nad koniecznością przebadania wody ze studni, gdy wiesz, że nie była nigdy badana albo nie była używana w dłuższym okresie czasu, jak również wtedy, gdy doszło do zdarzeń, które mogły wpłynąć na stan studni (np. powodzi).
Od jakości wody, którą codziennie używamy, w znacznej mierze zależy zdrowie domowników, szczególnie uczulamy na konieczność wykonywania częstszych badań wtedy, gdy z wody korzystają dzieci, ludzie starsi i chorzy.

Baza wiedzy

Przydatne informacje