Złoże AFM ( zielone szkło)

Złoże szklane AFM
Krystalicznie czysta woda to optimum, do którego dążymy, uruchamiając różnego rodzaju procesy, mające na celu jej uzdatnienie. Wiąże się to z koniecznością stosowania wielu technologii i środków – w tym m.in. najpopularniejszego – chloru. Nie tylko sam zapach, ale również cechy chemiczne tej substancji prowadzą do powstawania niekorzystnych dla zdrowia produktów ubocznych dezynfekcji (chloroformu i trichloraminy, THM).
Czy jesteśmy skazani na takie metody? Nie bez powodu coraz większym powodzeniem cieszą się nowatorskie technologie, zdecydowanie mniej „obciążające” dla środowiska i człowieka.

Jedną z nich jest stworzony przez firmę Dryden – zintegrowany system uzdatniania wody Dryden Aqua – który sam w sobie stanowi zupełnie odmienne od „tradycyjnego” – podejście do uzdatniania wody (szczególnie basenowej, choć nie tylko).

Metoda ta zasadza się na radykalnym zmniejszeniu użycia mocnych środków dezynfekujących. Zamiast tego – można w sposób naturalny aktywować procesy biologiczne zmieniające właściwości wody – tak, aby utrudnić bakteriom nie tylko przeżycie, ale również namnażanie się.

Konieczne jest, w związku z tym, przeprowadzenie kilku etapów procesu zintegrowanego uzdatniania wody: w tym szczególnie istotnego dla powodzenia całego mechanizmu filtrowania – z użyciem nowatorskiego i wykazującego szczególną efektywność złoża AFM.

Złoże AFM
 
AFM, czyli Activated Filter Material (Aktywowany Materiał Filtracyjny) to szczególnego rodzaju, nowoczesne złoże filtracyjne, które stworzono na bazie czystego zielonego szkła. To opatentowany produkt Dryden Aqua.

Złoże to jest efektem trzystopniowego procesu aktywacji, w ramach którego modyfikuje się strukturę szkła na poziomie molekularnym. Proces ten zakłada również m.in. poprawienie własności katalitycznych szkła, czy też zwiększenie powierzchni czynnej.

AFM to złoże produkowane zgodnie z normą ISO 9001-2008, jego wyjątkowe właściwości pozwalają na korzystanie z tej technologii również przy uzdatnianiu wody pitnej.

Badania wykazały wyjątkową skuteczność tego rodzaju złoża szklanego – w porównaniu z popularnymi złożami: piaskowymi i z kruszonego szkła. AFM filtruje co najmniej 30% więcej związków organicznych. Szczególnie istotną cechą złoża AFM jest jego odporność na materiał biologiczny, co oznacza brak potencjalnie niebezpiecznego biofilmu na warstwie filtracyjnej.

Skąd się bierze ta wyjątkowa cecha złoża AFM? W przeciwieństwie do popularnych złóż piaskowych, zmodyfikowane szkło AFM nie stanowi naturalnej „pożywki” dla bakterii i różnych patogenów. AFM jest bioodporne. Niestety, piasek, choć wykazuje dobre właściwości jako naturalny filtr mechaniczny, zostaje bardzo szybko skolonizowany przez bakterie – powstaje warstwa śluzu odporna na zabiegi dezynfekcyjne. W takiej warstwie znaleźć się mogą również kolonie niebezpiecznych bakterii, takich jak np. Legionella.

Stosowanie złoża AFM jest nie tylko bezpieczniejsze pod względem ekologicznym, ale również zdecydowanie bardziej opłacalne – brak biofilmu oznacza np. niższy koszt eksploatacji basenu.

Nie zapominajmy o kolejnym atucie rozwiązań sygnowanych znakiem AFM – jeśli zdecydujemy się na użycie właśnie tego złoża, nie będziemy musieli się zmagać z nieprzyjemnych zapachem chloru. W związku z tym, że na złożu AFM nie odkłada się biofilm, nie jest konieczne coraz intensywniejsze stosowanie chloru, poza tym złoże to nie stwarza warunków do powstania toksycznej trichloraminy.

Na tych cechach atuty złoża AFM się nie kończą – pamiętajmy, że filtracja z użyciem tego złoża jest o wiele wydajniejsza. Ponieważ stosując je, nie dajemy „szansy” biozanieczyszczeniom, nie dochodzi też do typowego dla złoża piaskowego, czy też złoża ze szkła nieaktywowanego, zbrylania, a tym samym stopniowej redukcji efektywności filtracyjnej złoża.

Inwestując w złoże AFM dajemy sobie pewność bezproblemowego uzdatniania wody, przez wiele lat, podczas gdy używanie „zwykłego” złoża – np. piaskowego – oznacza konieczność przeprowadzania coraz częstszych płukań i szybkiego zmniejszania się efektywności filtracji.

Tajemnica sukcesu – zielone szkło

Tylko zielone szkło posiada optymalne właściwości chemiczne i fizyczne, by za jego pomocą można było przeprowadzać skuteczną i precyzyjną filtrację wody. Bardzo istotny jest również kształt ziaren szkła oraz właściwe przeprowadzenie procesu aktywacji szkła.

Kształt szklanych ziaren musi być optymalny, a więc – nie może być ostry (ze względu na możliwość przedostania się do wody), nie może też być na tyle „wygodny” dla wody, by różne cząsteczki, które się w niej znajdują, mogły się przez szklaną „zaporę” przedostać. Szkło nie może być też zbyt płaskie, co mogłoby doprowadzić do powstawania kanalików w złożu, a to oznaczałoby możliwość przepuszczania filtrowanego materiału.

Wreszcie – szczególnie istotny jest proces aktywowania szkła, dzięki któremu wytwarzana jest bardzo duża powierzchnia czynna złoża. Wykazuje ona mocno ujemny potencjał, przyciągający różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym organiczne oraz metale ciężkie.  

Na powierzchni złoża występują katalityczne tlenki metali, które wykazują się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym (redox), a także dezynfekują powierzchnię złoża. Właśnie ten proces odpowiada za kolejny atut AFM – jest to złoże samodezynfekujące się.

Baza wiedzy

Przydatne informacje