Filtry odżelaziająco/odmanganiające

Nikt z nas nie chciałby korzystać w domu z wody, która zawierałaby zbyt dużo żelaza i manganu (a bywa również, że towarzyszących im: siarkowodoru i amoniaku). Taka woda niespecjalnie nadaje się do jakichkolwiek celów, które kojarzymy z gospodarstwem domowym – ani higienicznych, ani kulinarnych.

Związki żelaza i manganu występują głównie w wodach podziemnych, mogą się pojawić w wodzie, z której korzystamy również w wyniku wystąpienia określonych czynników zewnętrznych – np. korozji urządzeń.

Woda z dużą zawartością żelaza charakteryzuje się m.in..: nieprzyjemnym zapachem i takim też smakiem, mętnością i rdzawym kolorem, który pozostawia plamy na pranych tkaninach, pokrywa żółtawym nalotem różne urządzenia (wanny, umywalki), zanieczyszcza czyszczone taką wodą szkło czy porcelanę. Ma też – co jest dość oczywiste – niekorzystny wpływ na jakość produktów spożywczych.

Zawartość żelaza w wodzie nie jest wartością stałą – mogą to być zarówno ilości śladowe, jak i do kilkudziesięciu mg/l. Norma polska (zgodna z unijną) wynosi 0,2mg Fe/dm3.

Związkom żelaza często towarzyszy również mangan – w mniejszych ilościach. Związki manganu są zauważalne przede wszystkim w wodach podziemnych (w powierzchniowych przyjmują postać związków organicznych, pochodzących z rozkładu martwych roślin).

Zawartość manganu w wodzie jest mniejsza niż w przypadku związków żelaza. Dopuszczalne normy stężenia manganu w wodzie przeznaczonej do celów domowych, jak i gospodarczych, wynosi maksymalnie 0,05 mg Mn/dm3.

Mangan w wodzie przyczynia się do rozwoju bakterii manganowych, które nie tylko wpływają negatywnie na smak wody, ale również zatykają przewody, którymi płynie woda. Sole tego pierwiastka wytrącają też mało estetyczny nalot, „ujawniający” się na pranych w wodzie z podwyższoną zawartością manganu, tkaninach.

Co zrobić, żeby skutecznie pozbyć się zarówno związków żelaza, jak i manganu, w używanej w naszym domu wodzie? Na szczęście nie jest to zadanie szczególnie trudne, jeśli postawimy na dobrze dobraną technologię i urządzenia.

Granimex oferuje Państwu zarówno najskuteczniejsze technologie odżelaziania/odmanganiania, jak i najlepsze na rynku, profesjonalne filtry.

Proces odżelaziania i odmanganiania przeprowadza się zazwyczaj razem, ale czasem zachodzi konieczność filtrowania dwustopniowego (jeśli w wodzie występują duże ilości obu związków). W takim przypadku najpierw stosuje się filtry odżelaziające.

Obie technologie (odżelaziania i odmanganiania) są podobne. Ich celem jest przede wszystkim doprowadzenie do tego, by rozpuszczalne związki przekształciły się w formy, które nie poddają się rozpuszczaniu, następnie, dzięki filtracji (na odpowiednio dobranym podłożu) są one zatrzymywane i w ten sposób skutecznie niwelowane.

Odżelazianie odbywa się poprzez:

  • napowietrzanie, sedymentację oraz filtrowanie (sedymentacja przeprowadzana jest przed filtracją – jest to metoda szczególnie efektywna, jeśli zawartość żelaza w wodzie osiąga poziom powyżej 10mg Fe/dm3);

  • utlenianie chemiczne i filtrację (metodę tę stosuje się wtedy, gdy utlenianie żelaza tlenem rozpuszczonym w wodzie okazało się nieskuteczne, jeśli w wodzie znajduje się duża ilość związków organicznych i woda wykazuje niski odczyn pH);

  • alkalizację, napowietrzanie, sedymentację i filtrację – ten układ jest wyjątkowo skuteczny, gdy mamy do czynienia z niskim odczynem pH wody odżelazianej;

  • koagulację - należy ją zastosować wtedy, gdy w wodzie występuje żelazo w połączeniu ze związkami organicznymi.

Efektywne utlenianie można przeprowadzić przede wszystkim dzięki chlorowi i ozonowi praz nadmanganianowi potasu. Do alkalizacji używa się głównie wapna w postaci wody wapiennej albo mleka wapiennego. Skuteczną koagulację można natomiast przeprowadzić używając wapnia i soli glinu.

Proces odmanganiania nie różni się zasadniczo od odżelaziania. Najczęściej stosuje się następujące metody:

  • napowietrzanie i filtrowanie przez filtr piaskowy;

  • alkalizację, napowietrzanie i filtrację przez filtr piaskowy;

  • napowietrzanie i filtrację za pomocą złoża chemicznie aktywnego (przy wysokim odczynie wody);

  • utlenianie utleniaczami chemicznymi (chlorem i dwutlenkiem chloru, ozonem, nadmanganianem potasu), filtrowanie;

  • koagulację i filtrowanie (filtr piaskowy);

  • filtrowanie przez kationit.

Aby oba procesy można było przeprowadzić w sposób optymalny – konieczny jest wybór odpowiedniego złoża (w filtrach). Zależy to od różnych czynników, w tym przede wszystkim od: składu samej wody, charakteru związków żelaza i manganu, a także od zawartości tlenu, dwutlenku węgla i związków organicznych.

Bardzo istotnym elementem, w dużym stopniu decydującym o prawidłowości przeprowadzanych procesów odżelaziania i odmanganiania, jest także właściwy dobór techniki płukania filtrów. Może to być m.in.: płukanie wodne, czy też płukanie wodno-powietrzne.

Jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia odżelaziania i odmanganiania wody, najpierw montuje się filtry mechaniczne, następnie odżelaziające/odmanganiające, na końcu – zmiękczacze wody. Ta sekwencja pozwala uzyskać prawidłowe i satysfakcjonujące użytkowników parametry wody, która jest nie tylko bezpieczna, ale również zdecydowanie lepsza pod względem jakościowym.

Oferujemy Państwu wysokiej klasy odżelaziacze oraz odżelaziacze i odmanganiacze. Filtry z różnego rodzaju zbiornikami, wzmocnionymi włóknem szklanym, oszczędne (zmniejszające pobór wody służącej do regeneracji), zintegrowane z systemami zwiększającymi efektywność płukania, filtry zautomatyzowane (węglowe), filtry wyposażone dodatkowo w funkcję eliminowania nadmiaru związków organicznych w wodzie i inne.

Skorzystaj z naszej oferty i profesjonalnego doradztwa!