Menu Zamknij

Uzdatnianie wody ze studni głębinowej

Jak uzdatnić wodę ze studni głębinowej i dlaczego trzeba to robić?

Własne ujęcie wody posiada wiele gospodarstw domowych, rozwiązanie to powszechne jest też w przemyśle spożywczym. Jeśli jednak woda czerpana z własnego ujęcia nie jest krystalicznie czysta, musi zostać odpowiednio uzdatniona, tak aby była zdatna do spożycia.

Badanie wody ze studni

To, czy potrzebny jest filtr do studni czy też nie, łatwo pokaże przeprowadzone w tym celu badanie. Badanie to może potwierdzić, czy jakość wody jest odpowiednia do spożycia oraz do innych celów typowych dla gospodarstwa domowego. To, jakie konkretne wyniki tego badania kwalifikują wodę do użytku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi. Wytyczne określone w Rozporządzeniu biorą pod uwagę zarówno aspekty fizykochemiczne, jak i bakteriologiczne. Istnieją szczegółowe normy, które określające występowanie w niej ewentualnych związków chemicznych i mikroorganizmów. Co ważne, filtr do wody ze studni rekomendowany jest nie tylko wtedy, gdy normy ujęte w Rozporządzeniu nie zostaną spełnione. Filtr może bowiem dodatkowo podnieść walory pobieranej wody, co zawsze będzie pożądane. Korzystanie z wody średniej jakości pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, kiedy jakość ta może być zdecydowanie wyższa, odbywałoby się ze stratą dla użytkowników. 

woda ze studni

Bakterie w wodzie ze studni

Woda ze studni musi być bezpieczna dla zdrowia. Oznacza to między innymi brak obecności w niej chorobotwórczych mikroorganizmów, pasożytów czy bakterii. Uzdatnianie wody ze studni pomaga pozbyć się zanieczyszczeń, których konsekwencje zdrowotne mogą być bardzo poważne. Pomocne w tym zakresie są generatory dwutlenku chloru. Generatory zapewniają maksymalną ochronę przed bakteriami. Tabletki do studni głębinowej będące koncentracją wolnego chloru to, oprócz generatora, kolejny sposób uzdatniania wody. Oczyszczanie wody za pomocą chloru umożliwia następnie jej wykorzystanie w celach spożywczych, przemysłowych czy chłodniczych. Innym pomysłem na pozbycie się bakterii jest zamontowanie specjalnych lamp bakteriobójczych, które emitują promienie UV niszcząc tym samym szkodliwe drobnoustroje.

Zanieczyszczenia mechaniczne

Filtry do studni głebinowej pomagają pozbyć się też zanieczyszczeń o charakterze mechanicznym. Te powstają na skutek osadzania się takich elementów jak rdza, piasek i muł, substancji, organicznych i nieorganicznych czy wielu innych. Osady te mogą tak bardzo zanieczyścić wodę, że bezpośrednio wpłyną na jej przejrzystość oraz odczyn. W tym przypadku przydają się filtry działające na zasadzie odwróconej osmozy. Dzięki specjalnej membranie filtr zatrzymuje większość zanieczyszczeń mechanicznych, dając pierwszeństwo czystym cząsteczkom wody. Co ważne, odwrócona osmoza to bardzo dobra metoda uzdatniania wody nie tylko w kontekście zanieczyszczeń mechanicznych – będzie bowiem skuteczna również w usuwaniu niebezpiecznych metali ciężkich, takich jak rtęć, ołów czy kadm. Świetnie poradzi sobie również z rozpuszczalnymi w wodzie solami, między innymi azotanami, i wieloma związkami o dużej toksyczności. 

studnia w deszczu

Duża zawartość żelaza w wodzie

Sporym wyzwaniem może okazać się odżelazianie wody ze studni. W wodzie ze studni głębinowej bardzo często występuje duże stężenie związków żelaza i manganu. Obfitość tych pierwiastków jest przyczyną żółtego lub brązowego koloru wody i nieprzyjemnego, metalicznego smaku. Ponadto zażelaziona woda może sprawiać, że instalacja wodna czy grzewcza wyeksploatuje się znacznie szybciej, a powodem tego jest osadzanie się rdzy. Jeśli więc woda ze studni zawiera sporą ilość żelaza, warto zastosować filtry zmiękczające wodę, które wytrącają nadmiar niechcianego pierwiastka. 

Głębokie studnie są często występującym źródłem wody pitnej na obszarach wiejskich w krajach rozwijających się. Własne ujęcia wody wykorzystywane są też w celach przemysłowych. Odpowiednie uzdatnienie wody może pomóc w zapewnieniu jej bardzo dobrych parametrów.