Zmiękczanie wody

Zmiękczaniem wody określa się proces polegający na wymianie jonów odpowiedzialnych za twardość wody na jony sodowe. Wymieniane są wapń i magnez na sód. Sód pozyskiwany jest z niegroźnej dla zdrowia solanki. W przypadku zmiękczaczy proces regeneracji złoża opiera się na kilku cyklach filtracyjnych programowanych na głowicach zmiękczających/softenerowych. Pierwszym etapem jest płukanie od dołu- proces charaterystyczny dla każdego złoża nie tylko dla jonitów. Kolejnym jest zasysanie solanki, polega to na zassaniu roztworu solanki znajdującego się w zbiorniku solanki ( zbiornik roztworowy do rozpuszczania soli, w przypadku zmiękczaczy domowych zbiornik takich jest wkomponowany w zmiękczacz w formie tzw. kabinetu). Wypłukiwanie solanki polega na przepuszczenie przez kolumne ze złożem wody wodociągowej mającej za zadanie wyczyszczenie złoża z nadmiaru soli, która nie została wykorzystana w procesie wymiany jonowej oraz usunięcie jonów wapnia i magnezu. Dopuszczanie wody do zbiornika solanki polega na "doładowaniu" zbiornika solanki rozpuszczalnikiem ( wodą) żeby można było stworzyć roztwór solanki. Maksymalne stężenie soli w wodzie wynosi ok 33% z tego względu ilość rozpuczonej soli jest ograniczona w stosunku do ilości wody jaka znajduje się w zbiorniku solanki. Poszczególne etapy pracy zmiękczacza mogą zostać rozbuwowane o np. Dodatkowe płukania od dołu, od góry, częściowy proces regeneracji uzależniony od zużycia wodu ( urządzenie liczy ilość wody jaka jest potrzebna do regeneracji odejmując część wody jaka miałaby zostać przeznaczona na regeneracje złoża która posiada jeszcze zdolność jonowymienną).