Sterowane pracą pomp dozujących

Sterowanie pomp dozujących odbywa się:

1) ręcznie- dozowanie odbywa się po przez przekręcenie pokrętła. Dozowanie jest ciągłe i taki system może być stosowany w różnych ukłądach zamkniętych gdzie wiemy, że przepływ jest.

2) impulsowe-pompa dozuje proporcjonalnie do przepływu. Sygnał do pompy dostarczany jest z zewnętrznego urządzenia ( np. wodomierz i impulsem, przepływomierz) i na tej podstawie wtłaczany jest odpowiedni środek chemiczny. Rozwiązanie takie jest jednym z najardziej popularnych ze względu na to, że niweluje niedokładności i ilość dozowanego środka uzależniona jest od przepływu.

3) sterowanie analogowe- pompa dozuje proporcjonalnie w zależności od sygnału w mA.