Sterowanie pracą pomp

Sterowanie pracą pomp można podzielić na ręczne, samoczynne, automatyczne.

Sterowanie ręczne-sterowanie odbywa się ręcznie bez udziału automatyki,

Regulacja samoczynna-odbywa się za pomocą urządzenia hydroforowego. Praca wymuszona zostaje za pomocą przetwornika ciśnienia

Regulacja automatyczna- sterowanie odbywa się automatycznie przez za pomocą szafy centralno sterowniczej przy pomocy np. sterownika programowalnego.