Basen z rynną przelewową

Baseny z rynną przelewową spotykane są najczęściej na obiektach publicznych. Ich cechą charakterystyczną poza samą konstrukcją pozwalającą na odpływ wody przez rynnę ( kanał zbiorczy wokół basenu lub np. z dwóch boków) jest posiadanie zbiornika magazynowego na wodę. Zbiornik taki zapewnia ciągłość dostawy wody dla pomp tłocznych, a także do zbiornika dodawana jest świeża woda mająca uzupełniać ubytki. Koszt basenów z rynną przewyższa koszt basenów skimmerowych ze względu na stopień skomlikowania konstrukcyjnego oraz dodatkową technologię ( zbiornik magazynowy).