Menu Zamknij

Usuwanie azotanów

Azotany w wodzie pojawiają się ze względu na nawożenie pól nawozami azotowymi oraz odprowadzanie nieodpowiednio oczyszczonych ścieków. Azotany są najwyższym stopniem utlenienia azotu. Wody podziemne zawierają stosunkowo niewielkie ilości tych zanieczyszczeń ale w ostatnich latach widać tendencje do wzrostu tego związku. Azotany wprowadzone do ludzkiego organizmu mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie szczególnie małych dzieci ponieważ mogą powodować sinicę. Sposób usuwania związków azotowych oparte są na wykorzystaniu procesów biochemicznych lub fizyczno chemicznych. Obecnie za rozwiązania optymalne przyjmuje się wymianę jonową bądź filtrację membranową ( odwrócona osmoza). W cyklu wymiany jonowej wykorzystywane są anionity mające za zadanie zatrzymać w pierwszej kolejności siarczany, a następnie azotany. Dlatego przy projektowaniu technologii do usuwania azotanów i ich likwidacji wymagane jest określenie ilości siarczanów.

Butle