profesjonalne
uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody


Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody jest to proces polegający na dostosowaniu wody do potrzeb Inwestora. Technologia uzdatniania wody uzależniona jest od rodzaju wody surowej. Inne układy technologiczne stosowane są w przypadku uzdatniania wód powierzchniowych, inne przy uzdatnianiu wód podziemnych czy przemysłowych.

Technologia uzdatniania w przypadku wód powierzchniowych wygląda np.

uzdatnianie wody od ujęcia

 

  1. sita/kraty- mają za zadanie usunięcie części pływających w wodzie ( filtracja wstępna)

  2. koagulacja- polega na łączeniu się cząstek w większe aglomeraty ( kłaczki), które następnie mogą zostać usunięte w procesie filtracji/sedymentacji. Proces ten odbywa się w mieszalnikach.

  3. flokulacja- ma za zadanie zwiększenia skuteczności koagulacji oraz przyspieszenia procesu sedymentacji.

  4. sedymentacja- proces opadania grawitacyjnego zawiesin występujących w wodzie.

  5. filtracja- woda przepływa w określonym kierunku przez materiał porowaty jakim jest złoże filtracyjne. Zanieczyszczenia zatrzymywane są na złożu, które poddane jest procesowi czyszczenia ( płukanie filtra)

  6. dezynfekcja- proces mający za zadanie dezaktywację mikroorganizmów chorobotwórczych

 

Technologia uzdatniania w przypadku wód podziemnych wygląda np.

Uzdatnianie wody - dezynfekcja

  1. napowietrzanie/odkwaszanie wody- ma za zadanie usunięcie z wody agresywnego dwutlenku węgla. W przypadku wód podziemnych napowietrzanie ma również za zadanie utlenienie żelaza Fe2+ rozpuszczonego w wodzie do żelaza Fe3+ , które w wodzie występuje w formie nierozpuszczonej.

  2. filtracja- woda przepływa w określonym kierunku przez materiał porowaty jakim jest złoże filtracyjne. Zanieczyszczenia zatrzymywane są na złożu, które poddane jest procesowi czyszczenia. Proces ten jest uzależniony od ilości żelaza i manganu występującego w wodzie. W przypadku dużej ilości zanieczyszczeń może być potrzeba zastosowania dwóch stopni filtracji. :

  • 1o stopień ma za zadanie usunięcie żelaza Fe3+,

  • 2o ma za zadanie usunięcie manganu. Jako, że mangan nie wystepuje w wodzie w formie nierozpuszczonej należy analogicznie jak w przypadku żelaza podnieść jego stopień utlenienia. Przy samym napowietrzaniu proces ten nie zawsze jest skuteczny dlatego stosuje się złoża katalityczne ( pokryte tlenkami manganu działającymi jak katalizator reakcji utleniania). Po przepływie wody przez takie złoże, cząstki manganu zostają utlenione z Mn2+ do Mn4+ i zostają zatrzymane na filtracie.

3) dezynfekcja- proces mający za zadanie dezaktywację mikroorganizmów chorobotwórczych. W przypadku wód podziemnych w wodzie nie zawsze wystepują szkodliwe mikroorganizmy ale należy mieć układ dezynfekcji „ na wszelki wypadek”.

Przykładowe układy filtracyjne mogą zostać poszerzone o np.

adsorpcje- proces ten polega na wiązaniu na powierzchni adsorbenta usuwanych zanieczyszczeń ( rozpuszczone zanieczyszczenia organiczne)

wymianę jonową- proces polegający na zamanie jonów niepożądanych ( np. wapń i magnez) na jony pożądane lub neutralne. Proces bardzo popularny w przypadku zmiękczania wody ( potocznie określenie zmiękczacz określa wymiennik jonitowy)

odwrócona osmoza- jest to proces separacji, który poprzez zastosowanie ciśnienia odwraca naturalne zjawisko osmozy. Osmoza jest to proces polegający na przepływie wody z obszaru o niskim stężeniu jonowym do obszaru o wysokim stężeniu jonowym. Pod wpływem ciśnienia woda zostaje zmuszona do przepływu przez półprzepuszczalną membranę o wysokim stężeniu do obszaru o niskim stężeniu. Błona zatrzymuje substancje rozpuszczone, a oczyszczona woda płynie dalej


Podstawą do zaprojektowania technologii uzdatniania są parametry wody surowej ( nie uzdatnionej). Na bazie tych informacji technolog określa jakim procesom ma zostać poddana woda aby otrzymać wymagane parametry. Firma Granimex zajmuje się uzdatnianiem wody od początku swojej działalności, dzięki dużemu doświadczeniu, wiedzy technologicznej i praktycznej jest w stanie wspomóc Inwestora na każdym etapie procesu Inwestycyjnego ( badanie wody, stacja uzdatniania wody, serwis )

Stacja uzdatniania wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja uzdatniania wody RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasza siedziba: Granimex
ul. Trąmpczyńskiego 18
61 - 414 Poznań zobacz na mapie
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania: 61 830 56 85 granimex@granimex.com.pl
Chętnym do współpracy możemy zaoferować:
doradztwo i wsparcie techniczne 
rozwiązania dopasowane do potrzeb
korzystne warunki współpracy 
terminową realizację zamówień
profesjonalny i szybki serwis 
 
Zapraszamy do współpracy

© Granimex uzdatnianie wody
http://www.profesjonalne-pozycjonowanie.pl
Strona główna |  Uzdatnianie wody |  Baseny i fontanny  |  Pompy / zestawy hydroforowe |  Legionella, Generator dwutlenku chloru |  Zbiorniki magazynowe |  Kontakt

Granimex W. Granops sp.j.
ul. Trąmpczyńskiego 18
61-414 Poznań
Telefon: 61 830 56 85